Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Zakrzewska-Hałuszka Iwona
mgr
Asystentka ds. obsługi sekretariatu
+48 89 523 46 96
Kancelaria Dyrektora
Zakrzewska-Wiśniewska Ewa
mgr
Referent ds. księgowości
+48 89 523 46 40
Dział finansowo-księgowy
Zduńczyk Zenon
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Zduńczyk Przemysław
dr inż.
Starszy specjalista
Kierownik
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Zieliński Henryk
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik zakładu
+48 89 523 46 82
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Zięcik Adam
prof. dr hab.
Profesor
+48 89 539 31 50
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Złotkowska Dagmara
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 75
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Żochowska Alicja
mgr
Doktorant
+48 89 539 31 80
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Żarski Daniel
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka