Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Zakrzewska-Hałuszka Iwona
mgr
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
+48 89 523 46 96
Kancelaria Dyrektora
Zakrzewska-Wiśniewska Ewa
mgr
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 91
Dział finansowo-księgowy
Zduńczyk Zenon
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Zduńczyk Przemysław
dr inż.
Starszy specjalista
Kierownik
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Zelenina Anastasiia
lek. wet.
Technolog
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Zieliński Henryk
prof. dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 523 46 82
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Zięcik Adam
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
+48 89 539 31 50
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Złotkowska Dagmara
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 26
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Żarski Daniel
dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Żebrowska Ewelina
mgr inż.
Doktorant
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Żurek Michał
mgr
Zastępca dyrektora ds. ogólnych
+48 89 523 46 65
-