Skip to main content

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


Tytuł projektu: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
Nr projektu: PPI/PRO/2019/1/00042
Kierownik: dr hab. Aneta Andronowska
Kwota dofinansowania: 530 640 PLN
Numer umowy: PPI/PRO/2019/1/00042/U/00001
Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.03.2023

Więcej…

Tytuł projektu: Czy epigenetyka jest przyczyną powstawania włóknienia podczas starzenia u klaczy?
Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską
Nr projektu: PPN/BIL/2018/1/00252
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński
Kwota dofinansowania: 19 700 PLN
Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021