Pracownia Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej

Badamy mechanizmy wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii – replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji.

Czytaj więcej

Pracownia Proteomiki

Analiza jakości nasienia, oocytów i zarodków oraz kriokonserwacja nasienia i zarodków zwierząt gospodarskich i zagrożonych wyginięciem.

Czytaj więcej

Pracownia Metabolomiki

Badanie metabolitów w tkankach roślin i zwierząt oraz szlaków metabolicznych fitozwiązków w aspekcie wpływu żywienia na występowanie chorób.

Czytaj więcej

Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu

Analiza jakości nasienia, oocytów i zarodków oraz kriokonserwacja nasienia i zarodków zwierząt gospodarskich i zagrożonych wyginięciem.

Czytaj więcej

Pracownia Immunodiagnostyki

Opracowujemy i wdrażamy nowe metody diagnostyki immunologicznej oraz wykonujemy badania analityczne w kierunku diagnostyki  stanów zapalnych, zaburzeń endokrynologicznych, alergii i procesów nowotworowych.

Czytaj więcej