Skip to main content

Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu


Pracownia została utworzona w ramach projektu pt.: „Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP” finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Ogólny profil

Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu została wyposażona w wysokiej jakości aparaturę badawczą i profesjonalne urządzenia do oceny jakości komórek rozrodczych oraz ich konserwacji w różnych temperaturach. Zadaniem pracowni jest kompleksowa ocena wyznaczników jakościowych nasienia ssaków, ptaków i ryb, a także oocytów i zarodków. Wyposażenie pracowni umożliwi także w pełni profesjonalną kriokonserwację nasienia tych gromad oraz zarodków ssaków. Może to być podstawą do utworzenia Banku Nasienia i Zarodków gatunków ważnych gospodarczo i zagrożonych wyginięciem, co wpisuje się w aktualny problem ochrony bioróżnorodności.