Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Aleksandrowicz Róża
mgr
Technolog
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Amarowicz Ryszard
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik zakładu
+48 89 523 46 27
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Andronowska Aneta
dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 20
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Bacławska Agnieszka
mgr inż.
Technolog
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Bah Mamadou Moussa
dr n. wet.
Kierownik
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Banasiak Justyna
mgr
Specjalista ds. realizacji projektu
+ 48 89 523 46 15
Kancelaria Dyrektora
Banaszek Patrycja
-
Technolog
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Bastek-Bielska Sylwia
-
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Bączek Natalia
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Bednarska Anna
mgr inż.
Starszy specjalista/ Menadżer
ds. współpracy z przemysłem
+48 691 963 005
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Bielawski Tomasz
dr n. med.
Specjalista
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Blitek Agnieszka
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik zakładu
+48 89 539 31 60
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Blitek Michał
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Błaszczak Wioletta
prof. dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 72
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Błaszczuk Martyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium mikrobiologiczne
Bogacki Marek
dr
Starszy specjalista
Kierownik Zakładu
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Boroń Marlena
mgr
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Borońska Katarzyna
mgr
Technolog
-
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Boruszewska Dorota
dr n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Bossowska-Nowicka Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Brzuzan Łucja
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 00
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Brzyszcz Agnieszka
mgr
Technolog
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Bzdel Klaudia
mgr
Samodzielny referent ds. projektów EIT FOOD
-
Kancelaria Dyrektora
Capłap Katarzyna
mgr inż.
Kierownik biura wspierania badań
+48 89 523 46 52
Biuro Wspierania Badań
Carlberg Carsten
prof.
ERA Chair
+48 89 523 46 12
Kancelaria Dyrektora
Chartanowicz Iwona
-
Sam. Referent ds. administracyjnych
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Charubin Beata
-
Referent ds. administracyjnych
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Ciereszko Andrzej
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 89 539 31 36
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Cieślik Maciej
mgr
HR Business Partner
+48 89 523 46 14
Kancelaria Dyrektora
Ciska Ewa
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 47
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Czarkowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Dietrich Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 73
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Drabińska Natalia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Dryl Katarzyna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Drzewiecka Ewa
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Fotschki Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Fotschki Bartosz
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 01
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Fusik Albert
inż.
Technolog
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Gabryel Tomasz
-
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Galvao Antonio M.
dr hab. n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Gawdzińska-Duda Katarzyna
mgr
Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Gawrońska-Kozak Barbara
Prof. dr hab. n. med.
Profesor
+48 89 523 46 34
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Gilun Przemysław
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Godycka-Kłos Irena
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Goryszewska-Szczurek Ewelina
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 21
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Gospodarska Emilia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Grabowska Iwona
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 523 46 54
Zakład Biosensorów
Grochowalski Kamil
inż.
Główny specjalista ds. bhp
+48 89 523 46 45
691 963 899
-
Gromadzka-Hliwa Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Guzewska Maria
mgr
Specjalista
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Gwiazda-Orzoł Marta
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Honke Joanna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 47
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Janiak Michał
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jana Barbara
prof. dr hab. n.wet.
Profesor
+48 89 539 31 37
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowska Katarzyna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 27
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Jarmicka Beata
-
Technolog
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Jarosławska-Miszkiewicz Julia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Pracownia Nutrigenomiki
Jaworska Katarzyna
mgr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Jaworska Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Jeliński Tomasz
dr inż.
Główny specjalista
+48 89 523 46 14
Kancelaria Dyrektora
Jończyk Agnieszka
mgr inż.
Asystent
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Judycka Sylwia
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Jurgoński Adam
dr hab.
Profesor instytutu
p.o. Kierownik zakładu
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Juśkiewicz Jerzy
prof. dr hab. inż.
Profesor
+48 89 523 46 73
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Kaczyński Piotr
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 80
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kaczmarek Monika
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik Laboratorium
+48 89 539 31 12
Laboratorium Biologii Molekularnej
Kalinowska Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kamiński Piotr
mgr
Kierowca - zaopatrzeniowiec
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Karol Halina
-
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Karamać Magdalena
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 22
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Karasim Małgorzata
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kieda Iwona
mgr
Starszy Specjalista ds. realizacji projektów/Rzecznik Prasowy
+48 887 808 ​082
Kancelaria Dyrektora
Klejbuk Kamil
mgr
Technolog
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Kłos Jan
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kononiuk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kopcewicz Marta
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Korzekwa Anna
prof. dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kowacz Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 74
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kowalik Magdalena
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowalczyk-Zięba Ilona
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kowalski Radosław
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Krupa-Kozak Urszula
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Krzywiec Witold
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kubicka Ewa
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 10
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Kurzątkowska-Adaszyńska Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 54
Zakład Biosensorów
Lamparski Grzegorz
dr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Laniecka Elżbieta
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Lenkiewicz Marzena
mgr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Likszo Paweł
mgr
Specjalista badawczo-techniczny
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Lipiński Zbigniew
prof. dr hab.
St. Specjalista
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Liszewska Ewa
mgr
Starszy specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Łoboda Remigiusz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Łucewicz Łukasz
mgr
Specjalista ds. zamówień publicznych
Kierownik
+48 89 539 31 69
887 031 501
Dział Zamówień Publicznych
Łukasik Karolina
mgr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Łupińska Aleksandra
mgr
Technolog
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Machcińska-Zielińska Sylwia
dr
Technolog
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Maciejski Jan
inż.
Informatyk
785 394 745
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Majewska Anna
dr inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Majkowska Anna
dr inż.
Starszy specjalista
Kierownik laboratorium
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Makowczenko Karol Gustaw
dr
Adiunkt
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Malecka-Baturo Kamila
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 95
Zakład Biosensorów
Markiewicz Lidia
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Marmulewska Beata
mgr
Specjalista ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi
+48 89 523 46 15
Kancelaria Dyrektora
Mężak Malwina
-
Referent ds. administracyjnych
+ 48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Michałowska Joanna
mgr
Zastępca głównej księgowej
+48 89 523 46 42
Stacja Badawcza w Popielnie
Miernik Hanna
mgr
Specjalista ds. płac
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Młynarczuk Jarosław
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Molcan Tomasz
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Laboratorium Biologii Molekularnej
Molga Joanna
mgr
Sekretarz redakcji Pol. J. Food Nutr. Sci
+48 89 523 46 70
Wydawnictwo
Mostek-Majewska Agnieszka
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
MOZA JALALI Beenu
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Mrozek Aleksandra
-
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Napiórkowska Dorota
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 00
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Niestępski Sebastian
dr inż.
Specjalista
+48 89 539 31 74
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Nikołajuk Agnieszka
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Nynca Joanna
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 34
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Obrębski Mirosław
mgr
Starszy specjalista
+48 89 523 46 11
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Ogrodowczyk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Oleszkiewicz Tomasz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Osiecka Karolina
-
Technolog
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Ostaszyk Anita
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Pac Paweł
-
Specjalista ds. zamówień i monitoringu
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Palak Ewelina
mgr
Asystent
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Papurzyńska Joanna
-
Kierownik działu kadrowo-płacowego
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Paradowski Bartłomiej
lek. wet.
Specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Penkacik Kamila
mgr inż.
St. Specjalista ds. obsługi sekretariatu
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Piasecka Marta
mgr inż.
Technolog
-
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Piotrowska-Tomala Katarzyna
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Piórkowska Ewelina
mgr
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział zamówień publicznych
Piskuła Mariusz K.
prof. dr hab.
Dyrektor Instytutu
+48 89 523 46 06
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Płatosz Natalia
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Plona Aneta
-
Samodzielny referent ds. kancelaryjnych
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Ponikwicka-Tyszko Donata
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Prusińska Marta
mgr
Samodzielny referent ds. kadr
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Przybyłek Adam
mgr
Referent-konserwator
-
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Raczyk Marianna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 51
Pracownia Nutrigenomiki
Rękawiecki Robert
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Rocha De Almeida Taina
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Romaniewicz Marta
mgr
Starszy Specjalista
+48 89 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Rostek Danuta
-
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Rucińska Emilia
-
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 42
Dział Finansowo-Księgowy
Rudnicka Bogumiła
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 30
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Sadowska Agnieszka
dr inż.
Adiunkt
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sałacki Waldemar
-
Pracownik gospodarczy
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Sarosiek Beata
dr
Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Siemieniuch Marta
prof. dr hab. n.wet.
Specjalista ds. hodowli koni
+48 87 423 15 19 wew. 23
Stacja Badawcza w Popielnie/Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sienica Anna
mgr inż.
Zastępca głównej księgowej
+48 89 523 46 40
Dział Finansowo-Księgowy
Sikora Małgorzata
mgr
Starszy Specjalista
+48 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Sikorska Agnieszka
mgr inż.
Samodzielny referent ds. kadr
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Sitchenko Yuliia
mgr
Specjalista badawczo-techniczny
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Skarżyński Dariusz
prof. dr hab.
Profesor
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Słowińska Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 73
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Socha Katarzyna
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Starowicz Małgorzata
dr
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 523 46 75
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Stefanowicz Magdalena
dr n. med.
Specjalista
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Strączkowski Marek
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Stużyńska-Sierota Izabela
mgr
Asystentka Dyrektora ds. administracyjno-statutowych
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Sulewska Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 523 46 23
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Szawara–Nowak Dorota
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Szczepkowska Aleksandra
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Szerejko Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Szmatowicz Beata
dr inż.
Specjalista badawczo-techniczny
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Sznajderowicz-Kupren Kamila
mgr
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 91
Dział finansowo-księgowy
Szóstek-Mioduchowska Anna
dr hab. n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sztachelska Maria
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Szymborska Aleksandra
inż.
Specjalista/zootechnik
-
Stacja Badawcza w Popielnie​
Szymkiewicz Agata
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 11
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Szymańska Magdalena
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 80
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Topolska Joanna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Trojanowska Magdalena
mgr inż.
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Ustianowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Vogel Dariusz
-
Samodzielny referent ds. osobowych
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Wacławik Agnieszka
dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 11
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Walendzik Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Wasilewska Ewa
dr inż.
Asystent
+48 89 523 46 03
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wąsowska Barbara
dr hab. n.wet.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 23
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Weidner-Glunde Magdalena
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 38
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wiczkowski Wiesław
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 04
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wilczek Krzysztof
mgr
Specjalista ds. grantów
+48 89 523 46 62
Kancelaria Dyrektora
Winnicka Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 24
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Witek Krzysztof
dr
Specjalista
+48 89 531 39 22
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wiśniewska Joanna
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wiśniewska (Bukowska) Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Włodarska-Flont Wioleta
mgr
Specjalista ds. płac
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Wocławek–Potocka Izabela
Prof. dr hab. n.wet.
Profesor instytutu
+ 48 89 539 31 55
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Wojnowska Beata
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Wołczyński Sławomir
prof. dr hab. n. med.
Profesor
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Wołodko Karolina
dr inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wróbel Michał
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Wronkowska Małgorzata
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wróblewska Barbara
prof. dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 88
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wróblewski Janusz
-
Specjalista ds. nieruchomości
+48 89 523 46 45
Biuro Wspierania Badań
Wysocka Monika
-
Specjalista ds. administracyjnych
+48 87 423 15 19
Stacja badawcza w Popielnie
Wysocka-Kawa Monika
-
Specjalista ds. rozliczeń
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Wyszomierska Ewa
-
Główna Księgowa
+48 89 523 46 55
Dział Finansowo-Księgowy
Yurchuk Taisiia
dr
Adiunkt/Post-doc
+48 89 539 31 28
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Zakrzewska-Hałuszka Iwona
mgr
Starszy specjalista ds. organizacyjnych
+48 89 523 46 96
Kancelaria Dyrektora
Zakrzewska-Wiśniewska Ewa
mgr
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 91
Dział finansowo-księgowy
Zduńczyk Przemysław
dr inż.
Starszy specjalista
Kierownik
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Zelenina Anastasiia
lek. wet.
Technolog
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Zieliński Henryk
prof. dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 523 46 82
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Złotkowska Dagmara
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 26
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Żarski Daniel
dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Żurek Michał
mgr
Zastępca dyrektora ds. ogólnych
+48 89 523 46 65
-