Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Dietrich Mariola
dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 73
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Drabińska Natalia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 41
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Dryl Katarzyna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Drzewiecka Ewa
dr
Adiunkt
+48 889 010 005
Zespół Biologii Gamet i Zarodka