Skip to main content

Biznes


Tworzymy wiedzę dla rozwoju nauki, gospodarki, ochrony zdrowia i środowiska.

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem naukowym. W naszej pracy poświęcamy się zagadnieniom wpływu środowiska i jego bioróżnorodności na jakość życia ludzi i zwierząt. Cenimy współpracę i dbamy o jakość.

Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą badawczą umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu technologii i analizy żywności, biotechnologii, mikrobiologii, biologii molekularnej, zdrowia ludzi i zwierząt.

Oferujemy współpracę badawczo-rozwojową, prowadzenie analiz, oceny ekspertów, staże, szkolenia oraz realizację wspólnych projektów, których rezultaty przyczynią się do rozwoju sektora rolno-spożywczego.

Stawiamy na rozwój i innowacje, indywidualne i kompleksowe rozwiązywanie problemów. Bogate doświadczenia międzynarodowe pokazują, że współpraca środowiska nauki oraz biznesu przynosi wymierne korzyści. Korzyści te są obopólne i sprzyjają polepszaniu jakości życia mieszkańców, wspierają przedsiębiorczość oraz wzmacniają wizerunek ośrodków naukowych, regionu i kraju.

Oferta współpracy skierowana jest zarówno do hodowców zwierząt gospodarskich i ryb, producentów pasz, surowców, komponentów i opakowań do żywności, jak i producentów, przetwórców z poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego: mleczarskiego, mięsnego, rybnego, piekarsko-cukierniczego, owocowo-warzywnego, napojów i soków, zbożowo-młynarskiego.

 Zapraszamy do współpracy.