Skip to main content

Fundusze europejskie


HORYZONT 2020

Welcoming ERA Chair to Centre of excellence in nutrigenomics for optimising health and well-being in the Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences

Nr konkursu i grantu: WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs

Okres realizacji: 72 miesięcy (10.2020 – 09.2026)

Budżet całkowity: 2 500 000 EUR,

Koordynator: prof. dr hab. Mariusz Piskuła

HORYZONT 2020

Towards coordinated microbiom R&I activities in the food system to suport (EU and) international bioeconomy goals (MicrobiomeSupport)

Nr konkursu: : H2020 – Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains – H2020-SFS-2018-1

Okres realizacji: 1.11.2018 – 31.10.2022

Budżet całkowity konsorcjum: € 3 590 466,25

w tym dla IRZiBŻ PAN: € 34 000

Koordynator w IRZiBŻ: dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. Instytutu

https://www.microbiomesupport.eu/

Europejski Instytut Innowacji i Technologii

EIT Food

Nr konkursu i grantu: Żywność dla przyszłości (Food4Future) – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów

https://pan.olsztyn.pl/eitfood

Okres realizacji: 7 lat (2017 – 2024)

Budżet całkowity konsorcjum: 400 milionów EUR

 

HORYZONT 2020

granty_fusion2night

Fusion2Night – Follow your scientific passion and join us tonight on Researchers’ Night

Podążaj za swoją naukową pasją i dołącz do nas podczas Nocy Naukowców.

Typ projektu: Coordination and Support Action (Marie Skłodowska-Curie Actions)

www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl

Nr konkursu i grantu: H2020-MSCA-NIGHT-2016  GA 722629

Okres realizacji: 20 miesięcy (2016 – 2017)

Budżet całkowity: 144 700 EUR, dla Instytutu: 81 250 EUR

Koordynator: Katarzyna Capłap

Więcej…

 

granty_protein2food

Protein2Food – Development of high quality food protein through sustainable production and processing

Rozwój wysokiej jakości białka żywności poprzez zrównoważoną produkcję i przetwórstwo

http://www.protein2food.eu/

Typ projektu: Research and Innovation Action

Nr konkursu i grantu: H20202-SFS-2014_2  GA 635727

Okres realizacji: 60 miesięcy (2015 – 2020)

Budżet całkowity: 8 817 638 EUR dla Instytutu: 237 500 EUR

Koordynator w IRZiBŻ: Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

Więcej…

 

granty_Fusion-Night

Fusion Night – Find Your Passion for Science on Researchers’ Night

Znajdź swą pasję do nauki podczas Nocy Naukowców

www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl

Typ projektu: Coordination and Support Action (Marie Skłodowska-Curie Actions)

Nr konkursu i grantu: MSCA-NIGHT-2014  GA 633317

Okres realizacji: 20 miesięcy (2014 – 2015)

Budżet całkowity: 81 000 EUR, dla Instytutu: 65 500 EUR

Koordynator: Katarzyna Capłap

Więcej…

 

7 PROGRAM RAMOWY

logo_trafoon_300

TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

Sieć współpracy dla usprawnienia transferu wiedzy o innowacyjności w produkcji żywności tradycyjnej

www.trafoon.eu

Typ projektu: Coordination and Support Action

Nr konkursu i grantu: FP7-KBBE-2013-7 GA 613912

Okres realizacji: 26 miesięcy (2013 – 2016)

Budżet całkowity: 3 999 908 EUR dla Instytutu: 118 940 EUR

Koordynator w IRZiBŻ: Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

Więcej…

 

logo_rgb_poziom

REFRESH – Unlocking the potential of the Institute of Animal Reproduction and Food Research for strengthening integration with the European Research Area and regional development

Odblokowywanie potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności dla wzmocnienia integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą i rozwoju regionu
Typ projektu: Coordination and Support Action (REGPOT)

Nr konkursu i grantu: FP7-REGPOT-2010-1 GA 264103

Okres realizacji: 47 miesięcy (2010 – 2014)

Budżet całkowity: 3 150 000 EUR

Koordynator: Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła