Projekt pn. „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Umowa nr RPWM.01.01.00-28-0001/20-00 o dofinansowanie projektu została podpisana 29 października 2020 r.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Instytutu poprzez stworzenie nowoczesnych, zintegrowanych laboratoriów, umożliwiających prowadzenie kompleksowych badań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu „żywność wysokiej jakości” i „ekonomia wody” oraz intensyfikację transferu wiedzy do przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach: biotechnologia, przemysł spożywczy (produkcja zwierzęca i żywność prozdrowotna), sektor paszowy a także usługi weterynaryjne, co będzie bezpośrednim wkładem nauki w gospodarkę regionu i kraju.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie i wyposażenie nowego budynku Instytutu obejmującego część niegospodarczą (administracyjno-biurową) zabezpieczającą potrzeby Instytutu oraz część gospodarczą obejmującą laboratoria usługowe tzw. core facilites – świadczące usługi badawcze podmiotom zewnętrznym na komercyjnych warunkach. Inwestycja powstanie w Olsztynie przy ul. Trylińskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego, co wzmocni transfer wiedzy na linii nauka-biznes.

Wartość całej inwestycji to kwota ponad 95 mln złotych w tym dofinansowanie unijne 79 mln złotych. Jest to największa inwestycja w nowoczesną infrastrukturę badawczą jednostek naukowych w naszym województwie na lata 2014-2020

Według planu budynek zostanie oddany do użytkowania w drugiej połowie 2023 roku.

Materiały powiązane

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Oglądaj

TVP3 Olsztyn (od 10:05)

Telewizja Olsztyn