Aktualności

Nagrody dla doktorantek z naszego Instytutu

Dwie doktorantki z naszego Instytutu – Ewelina Żebrowska i Natalia Walędziak – zdobyły kolejne cenne…


PAN1

Dr Małgorzata Starowicz i dr Agnieszka Mostek-Majewska ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Małgorzata Starowicz i dr Agnieszka Mostek-Majewska z naszego Instytutu otrzymały…

PAN1

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej …


PAN1

Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Kopcewicz

DYREKTOR I RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić…

Profesor Henryk Zieliński honorowym obywatelem Jabłonowa Pomorskiego!

Profesor Henryk Zieliński z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności naszego Instytutu…


Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z nagrodą za pracę habilitacyjną

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z naszego Instytutu otrzymała nagrodę I stopnia…