Skip to main content

Granty MNiSW


Doktorat wdrożeniowy IV edycja

„Badanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo opracowanych modeli produktów spożywczych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych”

Kierownik projektu: dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. Instytutu
Nr umowy: DWD/4/43/2020
Okres realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2024
Budżet projektu: 308 835,88 zł
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa.

Więcej…

Inkubator Innowacyjności 4.0

Koordynator projektu ze strony IRZiBŻ: Katarzyna Capłap
Nr decyzji: MNISW/2020/318/DIR
Okres realizacji: 2020-2022
Budżet całkowity: 2 111 220,00 zł
Budżet IRZiBŻ: 410 365,00 zł

Więcej…

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW)

Tytuł projektu: Konsorcjum Naukowe „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”
Koordynator projektu ze strony IRZiBŻ: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
Nr decyzji: 05-1/KNOW2/2015
Okres realizacji: 2015-2019
Budżet całkowity: 41 476 000 zł
Budżet IRZiBŻ: 8 295 200 zł

Więcej…

Iuventus Plus

Tytuł projektu: Rola miofibroblastów w chronic degenerative endometritis u klaczy
Kierownik projektu: dr Anna Szóstek
Nr umowy: 0463/IPI/2015/73
Okres realizacji: 2015-03-16 / 2017-03-15
Budżet całkowity: 200 000 zł

Tytuł projektu: Wpływ czynników z nadrodziny transformujących czynników wzrostu ß na funkcje ciałka żółtego klaczy
Kierownik projektu: dr n. wet. Antonio Galvao
Nr umowy: 0113/IPI/2015/73
Okres realizacji: 2015-03-25 / 2017-03-24
Budżet całkowity: 180 000 zł

Diamentowy Grant

Tytuł projektu: Egzosomy pochodzenia zarodkowego/endometrialnego jako nowy element interakcji zarodek-matka u świni
Kierownik projektu: Joanna Najmuła
Nr umowy: 0041/DIA/2014/43
Okres realizacji: 2014-09-15 / 2016-09-14
Budżet całkowity: 170 555 zł