Skip to main content

Doktorat wdrożeniowy IV edycja


„Badanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo opracowanych modeli produktów spożywczych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych”

Cele projektu:

Planowane badania mają na celu scharakteryzowanie przemian i procesów wchłaniania antocyjanów z opracowanych modeli produktów spożywczych posiadających matrycę wiążącą te naturalne barwniki w stopniu umożliwiającym ich docieranie w formie natywnej do jelita grubego. Biorąc pod uwagę silne właściwości biologiczne natywnych antocyjanów (obserwowane w warunkach in vitro) obecność tych substancji w środowisku końcowego odcinka przewodu pokarmowego może pozytywnie wpływać na jego funkcjonowanie.
Tym samym opracowane produkty mogą być korzystne dla osób z zaburzeniami jelita grubego.

Realizowane zadania:

Planowane badania obejmują opracowanie modeli produktów spożywczych, analizę profilu
i zawartości związków bioaktywnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) oraz właściwości biologicznych surowców, półproduktów i produktów gotowych, analizę poziomu związania/uwalniania antocyjanów
z opracowanych modeli produktów w eksperymentach in vitro oraz eksperymentach in vivo,
a także analizę sensoryczną i mikrobiologiczną powstałych produktów.

Efekty projektu:

Planowane badania zakładają stworzenie i scharakteryzowanie modeli produktów spożywczych o wysokiej wartości prozdrowotnej wynikającej z połączenia naturalnych źródeł antocyjanów z substancjami ograniczającymi degradacje i wchłanianie tych barwników
w przewodzie pokarmowym.

Doktorant: mgr inż. Wiesław Kaszubski
Promotor: dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. Instytutu
Opiekun pomocniczy: dr inż. Maciej Combrzyński

Doktorat realizowany jest w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.