Skip to main content

Działalność naukowa


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne w dyscyplinach: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie.

Zespoły

zakłady
Więcej

Laboratoria

laboratoria
Więcej

Pracownie zintegrowane

pracownie zintegrowane
Więcej