Jednym z kluczowym aspektów misji Instytutu jest popularyzacja jego dorobku naukowego oraz wspieranie budowy dialogu pomiędzy środowiskiem nauki i społeczeństwem.

Instytut podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu:

  • promowanie wyników działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej;
  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat roli nauki w gospodarczym i społecznym rozwoju kraju;
  • propagowanie kariery badawczej wśród młodzieży;
  • wzrost społecznej aprobaty dla publicznego finansowania badań.