Skip to main content
Logo PKLogo PK

Projekty realizowane z budżetu Państwa


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH

FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

Nazwa projektu: „Centrum badań nad behawiorem, bioróżnorodnością i zdrowotnością konika polskiego

Wartość projektu: 2 850 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 810 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie z 12.07.2023r.

Głównym celem projektu jest przebudowa i modernizacja budynku dawnej obory znajdującego się w zasobach Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie, w celu przystosowania go do prowadzenia hodowli koników polskich.

Efektem projektu będzie utworzenie centrum badań nad behawiorem, bioróżnorodnością i zdrowotnością konika polskiego.


www.gov.pl/ncbr

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Nazwa projektu: Opracowanie miodów krajowych o podwyższonych właściwościach funkcjonalnych, wzbogaconych o celowane dodatki antyoksydantów pochodzenia naturalnego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”

Wartość projektu: 9 055 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 556 913,12 zł

Umowa o dofinansowanie z 02.10.2023 r.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie dwóch typów miodów krajowych, tzn. miodu wystandaryzowanego oraz miodu wzbogaconego, charakteryzujących się podwyższonymi właściwościami multifunkcjonalnymi, mikrobiologicznymi i sensorycznymi oraz korzystnym profilem związków lotnych, polifenoli i antocyjanów. Pierwszy typ miodu zwany miodem wystandaryzowanym, będzie eksperymentalną  kompilacją trzech miodów bazowych, a jego  właściwości funkcjonalne, mikrobiologiczne i sensoryczne będą polepszone w odniesieniu do  wyselekcjonowanych miodów bazowych. Drugi typ miodu zwany miodem wzbogaconym będzie rezultatem wzbogacenia miodu o celowane dodatki antyoksydantów pochodzące z wystandaryzowanych suchych ekstraktów wybranych owoców. Taki miód będzie się charakteryzował znaczącym wzrostem aktywności antyoksydacyjnej oraz zwiększonymi własnościami funkcjonalnymi, mikrobiologicznymi i sensorycznymi w porównaniu z miodami bazowymi oraz dostępnymi na rynku.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


www.gov.pl/ncbr

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Nazwa projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej żywności funkcjonalnej ukierunkowanej na profilaktykę chorób dietozależnych”

Wartość projektu: 3 520 758,61 zł

Wartość dofinansowania: 2 900 617,66 zł

Umowa o dofinansowanie z 20.11.2023 r.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych koncentratów spożywczych w formie proszku do sporządzania napoju odżywczego. Opracowane produkty będą zawierać substancje prozdrowotne mające potwierdzone naukowo działanie ograniczające rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca czy chorób układu sercowo-naczyniowego, a które w statystycznej diecie Polaków nie są przyjmowane w wystarczających ilościach.

Efektem projektu będzie opracowanie linii produktowej zawierającej dwa koncentraty spożywcze o działaniu prozdrowotnym oraz wdrożenie ich na rynek.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


www.gov.pl/ncbr

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Nazwa projektu: „Opracowanie innowacyjnych, owocowo-warzywnych produktów prozdrowotnych z kategorii musy, wzbogaconych w składniki bioaktywne o właściwościach antyoksydacyjnych i wspierających mikrobiom”

Wartość projektu: 9 797 946,68 zł

Wartość dofinansowania: 4 816 729,48 zł

Umowa o dofinansowanie z 16.11.2023r.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie: technologii produkcji, wytworzenie oraz wdrożenie dwóch linii innowacyjnego przetworu owocowo-warzywnego wzbogaconego w synergistycznie działające substancje prozdrowotne: dodatek białka roślinnego oraz postbiotyki.

Efektem projektu będzie wdrożenie opracowanego produktu jako żywność funkcjonalna w formie przekąski, o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU DOSKONAŁA NAUKA II

Nazwa projektu: X Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu

Wartość projektu: 319 330,00 zł

Wartość dofinansowania: 219 330,00 zł

Umowa o dofinansowanie z 26.10.2023 r.

Okres realizacji: 01.10.2023 r.  – 31.12.2024 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej – X Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu – w Warszawie w dniach 12-14 września 2024 roku. W efekcie, 150 naukowców uzyska możliwość uczestnictwa w konferencji o najwyższym poziomie naukowym, w której zaprezentowanych będzie 9 wykładów plenarnych wygłoszonych przez światowej sławy naukowców, 35 wykładów uczestników (wybranych na podstawie abstraktów) i 80 prezentacji w formie plakatów. Uczestnicy zapoznają się z wynikami najnowszych badań naukowych i będą mogli nawiązać współpracę z innymi badaczami z Polski i zagranicy. Konferencja wzmocni zatem integrację środowiska naukowców zajmujących się rozrodem zwierząt i człowieka – biologów, lekarzy, weterynarzy i zootechników.

W celu wsparcia rozwoju zawodowego młodych naukowców, będą oni mieli zapewnioną możliwość prezentacji swoich wyników nie tylko w sesjach plakatowych, ale i wykładowych – w równym stopniu, co badacze bardziej doświadczeni.

Dodatkowo, w czasie konferencji odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody im. Prof. Władysława Bielańskiego, przyznawanej od 2001 roku za udokumentowane publikacjami badania z zakresu biologii rozrodu, wykonane w instytucjach badawczych w Polsce przez młodych naukowców.

W celu popularyzacji nauki i zwiększenia społecznej świadomości dotyczącej badań naukowych w ramach konferencji zorganizowane zostaną także dwa wykłady popularnonaukowe w formie zdalnej (online).

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.tbr2024.pl/