Zespół Biologii Gamet i Zarodka

Nasze badania dotyczą poznania mechanizmów funkcjonowania gamet i zarodków zwierząt gospodarskich oraz wykorzystania wiedzy do badań aplikacyjnych.

Czytaj więcej

Zespół Biosensorów

Opracowujemy nowe (bio)czujniki elektrochemiczne przeznaczone do analizy żywności i diagnostyki medycznej.

Czytaj więcej

Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności

Badamy immunomodulacyjne oddziaływanie składników żywności i mikrobioty jelitowej w badaniach in vitro i in vivo.

Czytaj więcej

Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności

Prowadzimy badania profilu fitozwiązków w żywności, metabolizmu i biodostępności fitozwiązków oraz właściwości przeciwutleniających żywności.

Czytaj więcej

Zespół Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności

Rozwijamy analitykę związków biologicznie aktywnych i ich interakcji. Badamy wpływ mikrostruktury oraz właściwości fizycznych na jakość żywności.

Czytaj więcej

Zespół Biologicznych Funkcji Żywności

Badamy fizjologiczne i molekularne mechanizmy, za pośrednictwem których dotychczas znane i potencjalnie nowe składniki diety wpływają na kondycję jelitową i metaboliczną organizmu.

Czytaj więcej

Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Badamy rolę tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych w rozwoju insulinooporności u ludzi. Prowadzimy programy redukcji masy ciała dla osób otyłych.

Czytaj więcej

Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka

Zespół prowadzi badania dotyczące różnych zagadnień niepłodności i problemów prokreacji człowieka. W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój technik wspomaganego rozrodu człowieka.

Czytaj więcej

Zespół Mechanizmów Działania Hormonów

Analizujemy mechanizmy zaangażowane w regulację cyklu rujowego oraz rozpoznanie i utrzymanie ciąży u świni.

Czytaj więcej

Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu

Badamy interakcje pomiędzy układem immunologicznym i żeńskim układem rozrodczym. Naszym celem jest wyjaśnienie immuno-neuro-endokrynnych patomechanizmów zaburzeń jajników i macicy.

Czytaj więcej

Zespół Ochrony Bioróżnorodności

Poznajemy biologię rozrodu i rozwoju zwierząt wolno żyjących. Opracowujemy i rozwijamy  metody biotechnik rozrodu, biotechnologii i biologii molekularnej jako narzędzi kontroli i zachowania bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących oraz ochrony ras zachowawczych zwierząt domowych.

Czytaj więcej