Skip to main content

Seminaria


System seminariów instytutowych

TYP SEMINARIUM CZĘSTOTLIWOŚĆ TERMIN/Y PRELEGENT ORGANIZATOR
OL-PAN raz w miesiącu ostatni piątek miesiąca, 9:00 GOŚĆ spoza Instytutu dr J. Wiśniewska (Bukowska)
mgr K. Walendzik
dr M. Weidner-Glunde
LIDERÓW/NAUKOWE trzy razy w miesiącu piątek, 9:00 LIDER tematu badawczego dr D. Żarski (Oddział Biologii Rozrodu)
dr K. Kurzątkowska( Oddział Nauk o Żywności)
DOKTORANCKIE raz w roku – całodniowe sympozjum trzeci piątek IX
(ewentualnie czw. i pt.)
DOKTORANCI prof. A. Andronowska
dr A. Szóstek-Mioduchowska
dr inż. M. Janiak
PLANY GRANTOWE trzy razy w roku początek V,
początek VII,
początek XI
APLIKUJĄCY z-cy dyrektora ds. naukowych:
prof. B.Wróblewska
prof. D. Skarżyński
CORE FACILITY raz na kwartał piątek, 9:00 KIEROWNICY „core facilities” z-cy dyrektora ds. naukowych:
prof. B.Wróblewska
prof. D. Skarżyński
oraz dr M. Weidner-Glunde
SZKOLENIOWE wg potrzeby wg potrzeby   mgr M. Cieślik

 
Pobierz PDF

Harmonogram seminariów

Styczeń

15 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. Barbara Gawrońska-Kozak
Tytuł prezentacji: Foxn1 in mouse epidermis regulates dermal adipogenesis and modifies post-injured skin response to hypoxia

22 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Antonio Galvao
Tytuł prezentacji: Maternal Obesity: a Burden Beyond Infertility

29 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN – Przełożone* / Postponed**

Prof. Mariana Henriques (Centro de Engenharia Biológica, Universidade do Minho, Portugal) 
Tytuł prezentacji: Alternative treatments to fight Candida infections

* nowy termin: 26.03.2021
** new date: 26.03.2021

Luty

05 luty, 2021, pt., 9:00 – Seminarium specjalne

Prezentacje planów badawczych na 2021 rok w ramach „Funduszu Badań Własnych”

12 luty, 2021, pt., 9:00 – zaległe seminarium sprawozdawcze z wyjazdu KNOW

dr Kamila Malecka
Tytuł prezentacji: Electrochemical biosensors for the tumor biomarkers analysis

19 luty, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Joanna Wiśniewska (Bukowska)
Tytuł prezentacji: Adipose derived stem cells (ASCs) as a potent tool in tissue repair therapies

26 luty, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Andrzej Eljaszewicz
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji)
Tytuł prezentacji: Activation and regulation of innate immune responses within the lungs – novel mechanisms

Marzec

05 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

Monika Kaczmarek & Maria M. Guzewska
Tytuł prezentacji: miRNA fingerprints: towards understanding cell-to-cell communication during early pregnancy

12 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Joanna Jaworska
Tytuł prezentacji: Immune mechanisms facilitating placentation in mares.

19 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Laboratorium Biologii Molekularnej
Monika Kaczmarek: Wprowadzenie na temat Laboratorium Biologii Molekularnej / Introduction about Molecular Biology Laboratory
Kamil Myszczyński: Zanim rozpoczniesz sekwencjonowanie nowej generacji / NGS study design – best practices

Laboratorium Sensoryczne
dr inż. Beata Szmatowicz

26 marca, 2021, pt., 9:30 – seminarium OL-PAN

Prof. Mariana Henriques
(Centro de Engenharia Biológica, Universidade do Minho, Portugal)
Tytuł prezentacji: Alternative treatments to fight Candida infections

Kwiecień

09 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Daniel Żarski
Tytuł prezentacji: A perfect egg – what can we learn from fish?

16 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Małgorzata Wronkowska
Tytuł prezentacji: Innovative bakery application – a tool to combat food waste and energy losses

23 kwietnia, 2021, pt., 15:00 – seminarium OL-PAN

dr Gavin Levi Sacks
(Cornell University, Department of Food Science, USA)
Tytuł prezentacji: Wild for Wine – A Flavor Chemist’s Perspective on Developing More Sustainable Grape Varieties for Winemakers

30 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu & mgr Ewelina Goryszewska
Tytuł prezentacji: Deciphering embryo-maternal cross-talk

Maj

07 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Wioletta Błaszczak
Tytuł prezentacji: The use of high-hydrostatic pressure in the processing of food rich in valuable bioactive constituents

14 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Magdalena Kowalik
Tytuł prezentacji: Molecular mechanism of progesterone action in the cell

21 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty w CZERWCOWYCH konkursach NCN

28 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Marta Barbara Wiśniewska, Prof. UW
(Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej)
Tytuł prezentacji: One (autism associate) gene and its many functions in the development of a neural circuit architecture and function

Czerwiec

11 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Bartosz Fotschki
Tytuł prezentacji: Characterization of bioactive compounds the effect from raspberries in alleviating metabolic disorders

dr Edyta Mikuła
Tytuł prezentacji: Electrochemical nanocomposite platform based on the coupling of two different materials: poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and gold nanoparticles or magnetic nanoparticles

18 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek (moderator: dr Marek Bogacki)
Laboratorium Mikrobiologiczne (moderator: dr inż. Anna Majkowska)

25 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

Prof. Alireza Fazeli
(The University of Sheffield, The Medical School, Department of Oncology and Metabolism)
Tytuł prezentacji: Extracellular Vesicles; A Potential Universal language of Life

Lipiec

02 lipca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE” – Seminarium przełożone na 03.09.2021

Prezentacje osób aplikujących o granty we WRZEŚNIOWYCH konkursach NCN

09 lipca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Mariola Dietrich
Tytuł prezentacji: Proteomic insights into the functions of the male reproductive system in carp

Wrzesień

16-17 września, 2021, pt., 9:00 – seminarium doktoranckie:

Seminarium Doktoranckie
Omówienie postępów i planów związanych przewodem doktorskim doktorantów IRZiBŻ.

24 września, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY” – Odwołane [nowa data zostanie ogłoszona w terminie późniejszym] / Canceled [new dates will be announced later]

Metabolomika – pracownia zintegrowana (moderator: prof. dr hab. Wiesław Wiczkowski)
Mikrobiologia i Wirusologia Molekularna – pracownia zintegrowana (moderator: dr Magdalena Weidner-Glunde)

Październik

01 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. med. Michał Wszoła
(Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Dyrektor Naukowy Fundacji, Przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic)
Tytuł prezentacji: Biodrukowanie 3D – odległe science fiction czy przyszłość medycyny?

08 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Marek Strączkowski
Tytuł prezentacji: The role of adipose tissue and skeletal muscle in the development of insulin resistance

15 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe:

dr Katarzyna Kurzątkowska-Adaszyńska
Tytuł prezentacji: Methods of mitochondrial calcium uniporter protein deposition on the gold electrodes surface

22 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Janina Skipor-Lahuta
dr Aleksandra Szczepkowska

Tytuł prezentacji: Effect of environmental factors on choroid plexus functioning

29 października, 2021, pt., 14:30 – seminarium OL-PAN

prof. Marcia Haigis
(Harvard Medical School, Department of Cell Biology)
Tytuł prezentacji: The role of mitochondria in the tumor microenvironment

Listopad

05 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Joanna Nynca
Tytuł prezentacji: Zostanie ogłoszony po ustaleniu prelegenta

19 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty w GRUDNIOWYCH konkursach NCN

26 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe:

dr Anna Szóstek-Mioduchowska
Tytuł prezentacji: Zostanie podany w późniejszym terminie

Grudzień

03 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr Adriana Tomić
(University of Oxford, Department of Paediatrics, Oxford Vaccine Group, Centre for Clinical Vaccinology and Tropical Medicine [CCVTM])
Tytuł prezentacji: Zostanie podany w późniejszym terminie

10 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe:

dr Lidia Markiewicz
Tytuł prezentacji: Bacteriophages as biocontrol agents in Campylobacter reduction in poultry (project EIT Food: C-SNIPER)

17 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Proteomika – pracownia zintegrowana (moderator: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko)
Zwierzętarnia (moderator: dr Przemysław Zduńczyk)