Skip to main content
Logo PKLogo PK

Seminaria


System seminariów instytutowych

TYP SEMINARIUM CZĘSTOTLIWOŚĆ TERMIN/Y PRELEGENT ORGANIZATOR
SEMINARIUM DYREKTORA raz w roku początek stycznia DYREKTOR
OL-PAN raz w miesiącu ostatni piątek miesiąca, 9:00 GOŚĆ spoza Instytutu dr hab. M. Weidner-Glunde
dr J. Wiśniewska
dr K. Walendzik
dr M. Kopcewicz
LIDERÓW/NAUKOWE trzy razy w miesiącu piątek, 9:00 LIDER tematu badawczego dr J. Nynca
dr A. Ogrodowczyk
dr K. Kurzątkowska-Adaszyńska
DOKTORANCKIE raz w roku – całodniowe sympozjum trzeci piątek IX
(ewentualnie czw. i pt.)
DOKTORANCI prof. A. Andronowska
dr hab. M. Weidner-Glunde
PLANY GRANTOWE trzy razy w roku początek V,
początek VII,
początek XI
APLIKUJĄCY  
CORE FACILITY raz na kwartał piątek, 9:00 KIEROWNICY „core facilities” dr hab. M. Weidner-Glunde
SZKOLENIOWE wg potrzeby wg potrzeby   mgr M. Cieślik

Pobierz PDF

Harmonogram seminariów

 

Styczeń

12 stycznia, 2024, pt., 9:00 – seminarium liderów

Dr hab. Beenu MOZA JALALI
Tytuł prezentacji: Endometrial Remodelling During Peri-implantation Period: Molecular Players

26 stycznia, 2024, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Dr Sylwia Judycka
Tytuł prezentacji: Standardization of cryopreservation procedures of fish semen

Luty

2 lutego, 2024, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Tainá Rocha de Almeida, PhD
Tytuł prezentacji: Strain specific offspring performance and egg transcriptome in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

14 lutego, 2024, śr., 13:30 – seminarium Dyrektora

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła

16 lutego, 2024, pt., 9:00

dr hab. Andrzej Eljaszewicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tytuł prezentacji: Centrum Futuri Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Centrum. (umb.edu.pl)

Marzec

1 marca, 2024, pt., 9:00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW CZ. 1 – ONOŻ

8 marca, 2024, pt., 9:00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW CZ. 2 – OBR

15 marca, 2024, pt., 9:00

Dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba
Tytuł prezentacji: Breeding progress in cattle based on biotechnological methods

22 marca, 2024, pt., 10:00 – seminarium OL-PAN

Professor Kieran Tuohy
Tytuł prezentacji: Diet – microbe interactions in the gut – reducing the risk of metabolic disease

Styczeń

27 stycznia, 2023, pt., 9:00 – Mini-Sympozjum

Joined mini–symposium of Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn and University of Debrecen, Hungary

Luty

3 lutego 2023, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów OBR

Dr Piotr Kaczyński
Tytuł prezentacji: Embryo-maternal interactions during pregnancy establishment in pigs

10 lutego 2023, pt., godz. 9.00 – seminarium Dyrektora

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła

17 lutego 2023, pt., godz. 9.00 – seminarium OL-PAN

Prof. dr. med. Piotr LewczukLab for Clinical Neurochemistry and Neurochemical Dementia Diagnostics, Universitätsklinikum Erlangen, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Germany
Tytuł prezentacji: Neurochemical Dementia Diagnostics: Perspectives and Limitations

24 lutego 2023, pt., godz. 9.00 – PLANY GRANTOWE

Osoby aplikujące o granty w MARCOWYCH konkursach NCN

Marzec

3 marca 2023, pt., godz. 9.00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW CZ. 1 – OBR

10 marca, 2023, pt., 9:00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW CZ. 2 – ONOŻ

17 marca, 2023, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

Prof. dr hab. inż. Paweł KafarskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii
Tytuł prezentacji: Nietypowe strategie przetrwania organizmów

24 marca, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Prof. dr hab. Anna Korzekwa
Tytuł prezentacji: Jeleniowate – potencjał bioróżnorodności, medycyny regeneracyjnej i przemysłu mięsnego

31 marca, 2023, pt., 14:00 – seminarium OL-PAN

Prof. Maria Hepel, The State University of New York at Potsdam (NY, USA)
Tytuł prezentacji: Nanomaterials for Cancer Therapy via Targeting Tumor Microenvironment

Kwiecień

14 kwietnia, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Prof. dr hab. n. wet. Izabela Wocławek-Potocka
Tytuł prezentacji: zostanie podany w późniejszym terminie

21 kwietnia, 2023, pt., 14:00 – seminarium OL-PAN

Informacje zostaną podane w późniejszym terminie

28 kwietnia, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów ONoŻ

Dr Joanna Fotschki
Tytuł prezentacji: zostanie podany w późniejszym terminie

Maj

12 maja, 2023, pt., 9:00 – seminarium specjalne

Dr inż Przemysław Zduńczyk oraz dr hab. inż. Radosław Kowalski
Tytuł prezentacji: Doświadczenia na zwierzętach – kiedy składamy wniosek do LKE i dlaczego jest to takie ważne

19 maja, 2023, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, dyrektor Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), Wydział Lekarski UJ Collegium Medicum
Tytuł prezentacji: The Role of Endothelial Dysfunction in Cardiovascular and Non-Cardiovascular Diseases

24 maja, 2023, śr., 9:00 – PLANY GRANTOWE

Osoby aplikujące o granty w CZERWCOWYCH konkursach NCN

Czerwiec

2 czerwca, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Dr hab. inż. Radosław Kajetan Kowalski
Tytuł prezentacji: Effects of Gamete Manipulation Techniques, on Offspring Traits in aquatic species

16 czerwca, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów ONoŻ

Dr Julia Jarosławska-Miszkiewicz
Tytuł prezentacji: zostanie podany w późniejszym terminie

21 czerwca, 2023, śr., 9:00 – 15:00 – całodniowe seminarium specjalne

Wizja rozwoju Instytutu – podsumowanie prac grup roboczych dotyczących:

„Uprawnienia akademickie i szkoła doktorska”;
„Struktura i funkcjonowanie Instytutu”;
„Zadania i profil badawczy Instytutu”.

30 czerwca, 2023, pt., 14:00 – seminarium OL-PAN

Prof. Philipp Scherer, UT Southwestern Medical Center
Tytuł prezentacji: Adipose Tissue Inter- Organ Crosstalk in Health and Disease

Wrzesień

1 września, 2023, pt., 9:00 – PLANY GRANTOWE

Osoby aplikujące o granty we WRZEŚNIOWYCH konkursach NCN

8 września, 2023, pt., 12:00 – seminarium OL-PAN

Prof. dr hab. Adolfo Rivero Müller, Uniwerstytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zespół Biochemii i Biologii Molekularnej
Tytuł prezentacji: How to communicate with your cells

15 września, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Dr Agnieszka Mostek-Majewska
Tytuł prezentacji: Oxidative protein modifications during bull sperm capacitation

22 września, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów ONoŻ

Dr Natalia Drabińska
Tytuł prezentacji: Znaczenie lotnych związków organicznych w diagnostyce oraz ocenie jakości żywności

29 września, 2023, pt., 9:00 – seminarium odwołane

Październik

6 października, 2023, pt., 9:00 – 14.00 – SEMINRIUM DOKTORANCKIE

13 października, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Prof. dr hab. n. wet. Izabela Wocławek-Potocka
Tytuł prezentacji: Metody biotechnologiczne stosowane we wspomaganym rozrodzie bydła – badania przedimplatacyjnego rozwoju zarodka in vitro i jakości komórek jajowych

20 października, 2023, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr Marcin Tabaka, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Badań Oka – ICTER, Zespół Genomiki Obliczeniowej
Tytuł prezentacji: Single-cell sequencing approaches to resolve biological processes in health and disease

Listopad

10 listopada, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów ONoŻ

dr Julia Jarosławska-Miszkiewicz
Tytuł prezentacji: zostanie podany w późniejszym terminie

17 listopada, 2023, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

Julien Bobe, PhD, Head of the Fish Physiology and Genomics Laboratory, National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRA), France
Tytuł prezentacji: Looking for a needle in a haystack: de novo phenotypic target identification reveals Hippo pathway-mediated miR-202 regulation of egg production

24 listopada, 2023, pt., 9:00 PLANY GRANTOWE

Osoby aplikujące o granty w GRUDNIOWYCH konkursach NCN

Grudzień

8 grudnia, 2023, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

Dr hab. Magdalena Weidner-Glunde
Tytuł prezentacji: Molecular mechanisms of gamma- and beta-herpesviral latent infections – are there similarities?

15 grudnia, 2023, pt., 9:00– seminarium OL-PAN

prof. dr hab. Michał Żmijewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Tytuł prezentacji: Vitamin D and mitochondria

Styczeń

14 stycznia, 2022, pt., 9:00 – seminarium specjalne

Beata Marmulewska
Tytuł prezentacji: Zarządzanie danymi badawczymi (na podstawie wytycznych NCN)

21 stycznia, 2022, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

prof. Jarosław Całka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Fizjologii Klinicznej)
Tytuł prezentacji: Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka

28 stycznia, 2022, pt., 9:00 – seminarium liderów OBR

dr hab. Beata Cejko
Tytuł prezentacji: Common carp sperm quality parameters – identification, variability and importance under in vitro conditions

Luty

4 lutego 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium „CORE FACILITY”

Zwierzętarnia
moderator: dr Przemysław Zduńczyk

11 lutego 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium OL-PAN

prof. Izabela Szczerbal (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt)
Tytuł prezentacji: Disorders of sex development in domestic animals – advances in genetic diagnosis

18 lutego 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium Dyrektora

prof. dr hab. Mariusz Piskuła
Tytuł prezentacji: Nowa siedziba Instytutu/Kierunki rozwoju (nowe dyscypliny)/Strategia badań naukowych

25 lutego 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów ONoŻ

prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
Tytuł prezentacji: Nanocząstki w diecie: przyjaciele czy wrogowie?

Dodatkowa prezentacja: prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz i dr Przemysław Zduńczyk
Tytuł prezentacji: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych

Marzec

4 marca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium „CORE FACILITY”

Metabolomika – pracownia zintegrowana
moderator: prof. dr hab. Wiesław Wiczkowski

Mikrobiologia i Wirusologia Molekularna – pracownia zintegrowana
moderator: dr Magdalena Weidner-Glunde

Seminarium grantowe uzupełniające: prezentacja projektów SONATINA

11 marca 2022, pt., godz. 9.00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW cz. 1

18 marca 2022, pt., godz. 9.00

SESJA SPRAWOZDAWCZA FBW cz. 2

25 marca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium Dyrektora

prof. dr hab. Mariusz Piskuła
Tytuł prezentacji: Perspektywy zatrudnienia, awanse, wspieranie ścieżki kariery młodych pracowników i doktorantów/Kompetencje pracowników, hierarchia, struktura/System motywacyjny

Kwiecień

1 kwietnia 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium Dyrektora

prof. dr hab. Mariusz Piskuła
Tytuł prezentacji: Aktualny stan finansowy Instytutu, w tym plan finansowy Instytutu na 2022 rok/Usprawnianie prowadzenia badań/Przepływ informacji/Regulaminy

8 kwietnia 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Urszula Krupa-Kozak
Tytuł prezentacji: Oligofructose-enriched inulin as a dietary supplement for individuals with celiac disease.

22 kwietnia 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Agnieszka Rak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Zespół Fizjologii i Toksykologii)
Tytuł prezentacji: Towards a better understanding of Polycystic Ovary Syndrome– expression and role of spexin

29 kwietnia 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów OBR

dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska
Tytuł prezentacji: Horse as a model to study tissue fibrosis

Maj

6 maja 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów ONoŻ

dr hab. Dagmara Złotkowska
Tytuł prezentacji: Tytuł wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

13 maja 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów OBR

dr n. wet. Dipl. ECAR Pawel Kordowitzki
Tytuł prezentacji: Tytuł wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

20 maja 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska (Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki , Katedra Biotechnologii Środowiskowej)
Tytuł prezentacji: Easy science stories – how to make science simpler for wider audience?

27 maja 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium przeniesione na 02.06.20

Czerwiec

2 czerwca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium „PLANY GRANTOWE cz.I”

Prezentacje osób aplikujących o granty w CZERWCOWYCH konkursach NCN

3 czerwca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium liderów OnoŻ oraz seminarium „PLANY GRANTOWE cz.II”

dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. Instytutu
Tytuł prezentacji: Fitozwiązki – profil matrycy, wchłanianie, metabolizm i biodostępność. Droga do …

10 czerwca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium odwołane
24 czerwca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium OL-PAN

dr Yiğit Altay (Mosa Meat B.V., the Netherlands)
Tytuł prezentacji: The Analysis of the Future of Food: What, Why and How?

Lipiec

1 lipca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium SPECJALNE

Krzysztof Wilczek (specjalista ds. grantów)
Tytuł prezentacji: Prezentacja narzędzia (strony internetowej: https://grant.pan.olsztyn.pl/) Research Management Guidance wspomagającego przygotowanie projektów i grantów badawczych dla pracowników Instytutu

Beata Marmulewska – specjalistka ds. dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania danymi badawczymi
Tytuł prezentacji: Prezentacja polityki otwartego dostępu oraz polityka zarządzania danymi badawczymi

8 lipca 2022, pt., godz. 9.00 – seminarium SPECJALNE

dr Damian Muzzio (Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Universitätsmedizin Greifswald)
Tytuł prezentacji: Commensal F. nucleatum Bacterium Regulates the Expression of Pro- angiogenic Factors in vitro via PAR-1 Pathway

Wykład odbędzie się na zaproszenie Towarzystwa Biologii Rozrodu, Oddział Białystok

Wrzesień

2 września, 2022, pt., 9.00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty we WRZEŚNIOWYCH konkursach NCN

9 września, 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów ONoŻ

dr Małgorzata Starowicz
Tytuł prezentacji: Tytuł wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

16 września 2022, pt., 9.00 – seminarium OL-PAN

Marcin Więckowski
Tytuł prezentacji: Adopcja zwierząt laboratoryjnych w Polsce – teoria i praktyka, realizacja programu znajdowania nowego domu poprzez Fundację Lab Rescue, dobre praktyki w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt laboratoryjnych

23 września 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. inż. Iwona Grabowska
Tytuł prezentacji: Electrochemical biosensors for cardiovascular diseases (CVDs) biomarkers detection

30 września 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Adam Jurgoński, prof. Instytutu
Tytuł prezentacji: Skutki zdrowotne spożywania nasion jako źródła kwasów tłuszczowych, błonnika pokarmowego i związków bioaktywnych. Health Effects of Consuming Seeds as a Source of Fatty Acids, Dietary Fiber and Bioactive Compounds.

Październik

7 października 2022, pt., 9.00 – seminarium doktoranckie *

Nazwiska osób prezentujących oraz tytuły wystąpień zostaną podane w późniejszym terminie

* w zależności od liczby prezentujących osób seminarium obędzie się w trybie jedno – lub dwudniowym

14 października 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów OBR

prof. dr hab. n. wet. Izabela Wocławek-Potocka
Tytuł prezentacji: Tytuł wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

21 października 2022, pt., 9.00 – seminarium OL-PAN

Prof. Carsten Carlberg
Tytuł prezentacji: The impact of epigenetics in nutrigenomics research

28 października 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów ONoŻ

dr Michał Janiak
Tytuł prezentacji: Wpływ surowca i procesu technologicznego na związki bioaktywne w żywności pochodzenia roślinnego / The influence of raw material and technological process on bioactive compounds in food of plant origin

Listopad

4 listopada 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów ONoŻ

dr Małgorzata Starowicz
Tytuł prezentacji: Oznaczanie profilu i zawartości lotnych związków organicznych (LZO) dla jakości sensorycznej różnych produktów spożywczych / Profile and content of volatile organic compounds (VOCs) determination for sensory quality of varied food products

18 listopada 2022, pt., 9.00 – seminarium specjalne

Wizja rozwoju Instytutu – podsumowanie spotkania grupy adiunktów w Wipsowie – cz. I

25 listopada 2022, pt., 9.00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty w GRUDNIOWYCH konkursach NCN

Grudzień

2 grudnia, 2022, pt., 9.00 – seminarium liderów OBR

dr hab. Mariola Słowińska
Tytuł prezentacji: Exploring turkey seminal plasma proteome: from single protein to biological function

9 grudnia, 2022, pt., 9.00 – seminarium specjalne

seminarium przeniesione, odbędzie się w 2023 r.

16 grudnia, 2022, pt., 14.00 – seminarium OL-PAN

Prof. Kristine Glunde Director, Applied Imaging Mass Spectrometry (AIMS) The Johns Hopkins University School of Medicine
Tytuł prezentacji: AIMS – Applied Imaging Mass Spectrometry

Styczeń

15 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. Barbara Gawrońska-Kozak
Tytuł prezentacji: Foxn1 in mouse epidermis regulates dermal adipogenesis and modifies post-injured skin response to hypoxia

22 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Antonio Galvao
Tytuł prezentacji: Maternal Obesity: a Burden Beyond Infertility

29 stycznia, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN – Przełożone* / Postponed**

Prof. Mariana Henriques (Centro de Engenharia Biológica, Universidade do Minho, Portugal)
Tytuł prezentacji: Alternative treatments to fight Candida infections

* nowy termin: 26.03.2021
** new date: 26.03.2021

Luty

05 luty, 2021, pt., 9:00 – Seminarium specjalne

Prezentacje planów badawczych na 2021 rok w ramach „Funduszu Badań Własnych”

12 luty, 2021, pt., 9:00 – zaległe seminarium sprawozdawcze z wyjazdu KNOW

dr Kamila Malecka
Tytuł prezentacji: Electrochemical biosensors for the tumor biomarkers analysis

19 luty, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Joanna Wiśniewska (Bukowska)
Tytuł prezentacji: Adipose derived stem cells (ASCs) as a potent tool in tissue repair therapies

26 luty, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Andrzej Eljaszewicz
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zespół Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji)
Tytuł prezentacji: Activation and regulation of innate immune responses within the lungs – novel mechanisms

Marzec

05 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

Monika Kaczmarek & Maria M. Guzewska
Tytuł prezentacji: miRNA fingerprints: towards understanding cell-to-cell communication during early pregnancy

12 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Joanna Jaworska
Tytuł prezentacji: Immune mechanisms facilitating placentation in mares.

19 marca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Laboratorium Biologii Molekularnej
Monika Kaczmarek: Wprowadzenie na temat Laboratorium Biologii Molekularnej / Introduction about Molecular Biology Laboratory
Kamil Myszczyński: Zanim rozpoczniesz sekwencjonowanie nowej generacji / NGS study design – best practices

Laboratorium Sensoryczne
dr inż. Beata Szmatowicz

26 marca, 2021, pt., 9:30 – seminarium OL-PAN

prof. Mariana Henriques
(Centro de Engenharia Biológica, Universidade do Minho, Portugal)
Tytuł prezentacji: Alternative treatments to fight Candida infections

Kwiecień

09 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Daniel Żarski
Tytuł prezentacji: A perfect egg – what can we learn from fish?

16 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Małgorzata Wronkowska
Tytuł prezentacji: Innovative bakery application – a tool to combat food waste and energy losses

23 kwietnia, 2021, pt., 15:00 – seminarium OL-PAN

dr Gavin Levi Sacks
(Cornell University, Department of Food Science, USA)
Tytuł prezentacji: Wild for Wine – A Flavor Chemist’s Perspective on Developing More Sustainable Grape Varieties for Winemakers

30 kwietnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. instytutu & mgr Ewelina Goryszewska
Tytuł prezentacji: Deciphering embryo-maternal cross-talk

Maj

07 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Wioletta Błaszczak
Tytuł prezentacji: The use of high-hydrostatic pressure in the processing of food rich in valuable bioactive constituents

14 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Magdalena Kowalik
Tytuł prezentacji: Molecular mechanism of progesterone action in the cell

21 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty w CZERWCOWYCH konkursach NCN

28 maja, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. Marta Barbara Wiśniewska, Prof. UW
(Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej)
Tytuł prezentacji: One (autism associate) gene and its many functions in the development of a neural circuit architecture and function

Czerwiec

11 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr Bartosz Fotschki
Tytuł prezentacji: Characterization of bioactive compounds the effect from raspberries in alleviating metabolic disorders

dr Edyta Mikuła
Tytuł prezentacji: Electrochemical nanocomposite platform based on the coupling of two different materials: poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and gold nanoparticles or magnetic nanoparticles

18 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek (moderator: dr Marek Bogacki)
Laboratorium Mikrobiologiczne (moderator: dr inż. Anna Majkowska)

25 czerwca, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

prof. Alireza Fazeli
(The University of Sheffield, The Medical School, Department of Oncology and Metabolism)
Tytuł prezentacji: Extracellular Vesicles; A Potential Universal language of Life

Lipiec

02 lipca, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE” – Seminarium przełożone na 03.09.2021

Prezentacje osób aplikujących o granty we WRZEŚNIOWYCH konkursach NCN

09 lipca, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Mariola Dietrich
Tytuł prezentacji: Proteomic insights into the functions of the male reproductive system in carp

Wrzesień

16-17 września, 2021, pt., 9:00 – seminarium doktoranckie:

Seminarium Doktoranckie
Omówienie postępów i planów związanych przewodem doktorskim doktorantów IRZiBŻ.

24 września, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY” – Odwołane [nowa data zostanie ogłoszona w terminie późniejszym] / Canceled [new dates will be announced later]

Metabolomika – pracownia zintegrowana (moderator: prof. dr hab. Wiesław Wiczkowski)
Mikrobiologia i Wirusologia Molekularna – pracownia zintegrowana (moderator: dr Magdalena Weidner-Glunde)

Październik

01 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr hab. med. Michał Wszoła
(Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, Dyrektor Naukowy Fundacji, Przewodniczący Rady Konsorcjum Bionic)
Tytuł prezentacji: Biodrukowanie 3D – odległe science fiction czy przyszłość medycyny?

08 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Marek Strączkowski
Tytuł prezentacji: The role of adipose tissue and skeletal muscle in the development of insulin resistance

15 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe:

dr Katarzyna Kurzątkowska-Adaszyńska
Tytuł prezentacji: Methods of mitochondrial calcium uniporter protein deposition on the gold electrodes surface

22 października, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

prof. dr hab. Janina Skipor-Lahuta
dr Aleksandra Szczepkowska

Tytuł prezentacji: Effect of environmental factors on choroid plexus functioning

29 października, 2021, pt., 14:30 – seminarium OL-PAN

prof. Marcia Haigis
(Harvard Medical School, Department of Cell Biology)
Tytuł prezentacji: The role of mitochondria in the tumor microenvironment

Listopad

05 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe

dr hab. Joanna Nynca
Tytuł prezentacji: From analysis of single protein to proteomics of rainbow trout reproductive system

19 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium „PLANY GRANTOWE”

Prezentacje osób aplikujących o granty w GRUDNIOWYCH konkursach NCN

26 listopada, 2021, pt., 9:00 – seminarium nowych doktorantów

Grudzień

03 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium OL-PAN

dr Adriana Tomić
(University of Oxford, Department of Paediatrics, Oxford Vaccine Group, Centre for Clinical Vaccinology and Tropical Medicine [CCVTM])
Tytuł prezentacji: „SIMON says: Revealing immune responses to influenza using systems immunology”

10 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium liderów/naukowe:

dr Lidia Markiewicz
Tytuł prezentacji: Bacteriophages as biocontrol agents in Campylobacter reduction in poultry (project EIT Food: C-SNIPER)

17 grudnia, 2021, pt., 9:00 – seminarium „CORE FACILITY”

Proteomika – pracownia zintegrowana (moderator: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko)
Zwierzętarnia (moderator: dr Przemysław Zduńczyk)