EIT Food Food Educators to projekt UE, który kreuje i dostarcza materiały niezbędne do nauczania młodych ludzi o zdrowych i zrównoważonych nawykach żywieniowych. Chcemy umożliwić najmłodszym konsumentom dokonywanie takich wyborów, które będą dobre zarówno dla nich, jak i dla środowiska. Food Educators to także promocja ciekawych ścieżek zawodowych w całym łańcuchu dostaw żywności i zachęcanie adeptów do podjęcia pracy właśnie w sektorze rolno-spożywczym.

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w branży spożywczej, wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej.

Naszą misją jest wsparcie osób prowadzących działania edukacyjne w obszarze żywności. Chcemy dotrzeć do praktyków w całej Europy i poza nią, aby pomóc im kształcić, angażować i inspirować przyszłe pokolenia konsumentów gotowych do podejmowania zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych. Liczymy, że w przyszłości wielu z nich zdecyduje się rozwijać swoją karierę zawodową właśnie w sektorze rolno-spożywczym. W tym celu przekazujemy nauczycielom kreatywne i angażujące narzędzia, które będą wykorzystywać w pracy z uczniami szkół podstawowych i średnich. 

Konsorcjum projektu EIT Food Educators tworzą naukowcy i eksperci w zakresie edukacji w obszarze żywności i zaangażowania społecznego z takich instytucji jak: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, AZTI, Climate Smart Elephant, LEAF, Matis i Sabri Ulker Foundation.

Rolą Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w projekcie EIT Food Educators jest opracowanie i upowszechnienie polskojęzycznych scenariuszy interaktywnych lekcji na temat budowania zdrowych i zrównoważonych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży oraz możliwości podjęcia kariery zawodowej w branży rolno-spożywczej.  Eksperci z Instytutu przeprowadzą szkolenia z nauczycielami z warmińsko-mazurskich szkół, zorganizują pokazowe lekcje oraz otworzą dla uczniów laboratoria, w których prowadzone są badania mikrobiologiczne. W ramach projektu Instytut zorganizuje również „Roślinny Poniedziałek” – praktyczne warsztaty kuchni roślinnej.

Dowiedz się więcej na: www.FoodEducators.eu!