FoodEducators to program EIT Food*, który zapewnia nauczycielom i pozostałym edukatorom ciekawe, kreatywne i angażujące zajęcia dla młodych osób, głównie uczniów.

Łatwo dostępne, naukowo poparte scenariusze lekcji z zakresu edukacji żywieniowej oraz inne materiały edukacyjne usprawniają naukę uczniów, dzięki czemu mogą oni stać się lepiej poinformowanymi, świadomymi konsumentami przyszłości. Program jest realizowany przez ponad 10 krajowych HUBów w całej Unii Europejskiej i oferuje scenariusze lekcji w lokalnych językach, dostępne do pobrania na stronie foodeducators.eu. Scenariusze dotyczą tematów: Żywność i zdrowie, Żywność i zrównoważony rozwój, Nauka o żywności i system żywnościowy, Praca i kariera w branży rolno-spożywczej. 

Głównymi celami i efektami kształcenia w ramach programu są poprawa myślenia systemowego i tzw. mapowania, zrównoważony styl życia, zdrowsze nawyki żywieniowe.

W Polsce program FoodEducators jest wdrażany i reprezentowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Wszystkie związane z programem aktywności można znaleźć na stronie pan.olsztyn.pl w zakładce poświęconej popularyzacji nauki. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące FoodEducators, skontaktuj się z Justyną Banasiak, koordynatorką programu (e-mail: j.banasiak@pan.olsztyn.pl). 

Dołącz do setek edukatorów żywieniowych korzystających z naszych materiałów w swoich klasach, klubach i wydarzeniach!

* EIT Food to największa i najbardziej dynamiczna społeczność innowacji żywnościowych na świecie, wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), ciało Unii Europejskiej.

www.foodeducators.eu
www.eitfood.eu