Skip to main content

Zespół Ochrony Bioróżnorodności


Zespół Ochrony Bioróżnorodności został powołany 1 kwietnia 2016 roku na mocy Uchwały nr 18 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Działalność naukowo-badawczą  rozpoczął 1 lipca 2016 r.

Siedziba Zespołu: Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida.

Długofalowy program naukowo-badawczy Zespołu obejmuje:

 1. biologię rozrodu i rozwoju zwierząt wolno żyjących;
 2. opracowanie i rozwój biotechnik rozrodu, biotechnologii i biologii molekularnej jako narzędzi diagnozowania, kontroli i zachowania bioróżnorodności zwierząt wolno-żyjących oraz ochrony ras zachowawczych zwierząt domowych (genetic resources);
 3. badania nad różnorodnością biologiczną jako indykatorem zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego;
 4. wpływ zmian/zaburzenia bioróżnorodności zwierząt na ekosystemy naturalne;
 5. kształtowanie bioróżnorodności agro-ekosystemów jako istotnego elementu produkcji bezpiecznych surowców spożywczych
 6. badania surowców pochodzących od zwierząt ras zachowawczych w celu opracowania norm naturalnych produktów spożywczych.

Działalność naukowa Zespołu aktualnie koncentruje się wokół następujących zadań badawczych:

 • poznanie immuno-endokrynologicznych mechanizmów kontrolujących rozród i rozwój zwierząt wolno żyjących,
 • badania behawioru wolno żyjących przeżuwaczy,
 • badania wpływu zmian środowiska oraz wieku na przebieg procesów rozrodczych zwierząt wolno żyjących,
 • poznanie komórkowych, receptorowych i molekularnych mechanizmów działania substancji biologicznie aktywnych mogących znaleźć potencjalne wykorzystanie w regulacji procesów rozrodczych oraz w profilaktyce zaburzeń płodności zwierząt wolno żyjących,
 • opracowanie markerów oceny i ochrony potencjału rozrodczego oraz rozwój biotechnik rozrodu i biotechnologii jako narzędzi diagnozowania, kontroli i zachowania bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących (wprowadzenie nieinwazyjnego monitoringu parametrów rozrodczych, zastosowanie markerów molekularnych),
 • opracowanie metody pobierania stroju bobrowego oraz jego analiza chemiczna,
 • charakterystyka behawioru bobra europejskiego: rozrodczego, socjalnego, pokarmowego oraz jego związek z sezonowością na podstawie całodobowego monitoringu  fermowych bobrów europejskich.