Skip to main content

Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka


Główne zagadnienia badawcze realizowane w Zespole

  • Badania nad molekularnymi mechanizmami uczestniczącymi w patogenezie schorzeń układu rozrodczego: endometriozie, adenomiozie, PCOS, mięśniakach macicy, zaburzeniach implantacji, funkcji gamet.
  • Badania nad molekularnymi mechanizmami udziału  hormonów gonadalnych i leków steroidowych  w procesach karcinogenezy i progresji choroby.
  • Badania  nad molekularnymi mechanizmami regulacji funkcji tkanki tłuszczowej.