Skip to main content

Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych


Ogólny profil badań

Zespół prowadzi badania nad patogenezą insulinooporności u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2. Grupy badane stanowią osoby obciążone wywiadem rodzinnym cukrzycy typu 2, osoby z nadwagą lub otyłością z prawidłową lub nieprawidłową tolerancją glukozy.

W badanych grupach wykonujemy pomiar wrażliwości tkanek na insulinę in vivo metodą klamry hiperinsulinemicznej normoglikemicznej, oraz pomiar oksydacji glukozy i lipidów metodą kalorymetrii pośredniej. Wykonujemy także izolację komórek jednojądrzastych krwi obwodowej, a także biopsje podskórnej tkanki tłuszczowej oraz mięśnia obszernego bocznego uda. W tkankach analizujemy ekspresję genów metodą Real time PCR oraz ekspresji białek metodą Western blot. Prowadzimy też hodowle komórek mięśni szkieletowych i adipocytów – zarówno komórek pierwotnych, jak i linii mioblastów i preadipocytów.

W poprzednich latach przeprowadziliśmy program interwencji dietetycznej, którego celem była ocena wpływu diety ubogokalorycznej na wrażliwość tkanek na insulinę, a także ekspresję genów w podskórnej tkance tłuszczowej u osób otyłych. Obecnie prowadzimy projekt, którego celem jest analiza roli genów związanych z wewnątrzkomórkowych przepływem wapnia w regulacji kurczliwości mięśni szkieletowych, wrażliwości na insulinę, a także  odpowiedzi metabolicznej na regularny wysiłek fizyczny. W tym projekcie prowadzimy zarówno badanie interwencyjne u ochotników (12-tygodniowy program ćwiczeń fizycznych, jak i badanie eksperymentalne z hodowlami mięśni szkieletowych, wyciszaniem określonych genów oraz stymulacją elektryczną rozwiniętych miotub.