Skip to main content

Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności


Ogólny profil badań

Profil badawczy Zespołu Immunologii i Mikrobiologii żywności obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu składników diety zawartych w żywności na odpowiedź układu immunologicznego błon śluzowych przewodu pokarmowego i parametry funkcjonowania jelit, oraz modyfikacji składników białkowych i niebiałkowych w warunkach zbliżonych do procesów technologicznych. Zakres prowadzonych badań dotyczy, m. in. obniżania immunoreaktywności białek, analizy ich właściwości immunogennych na modelach in vivo, in vitro, ex vivo i in silico; badania mechanizmów indukcji tolerancji bądź alergii pokarmowej oraz komunikacji pomiędzy układem immunologicznym a mikrobiomem jelitowym. Badania mikrobiologiczne koncentrują się na szczegółowej charakterystyce szczepów bakteryjnych, wpływu poszczególnych składników diety na ich różnicowanie i modyfikację mikrobiomu jelitowego u ludzi jak i zwierząt. Stosowane eksperymentalne modele badawcze uwzględniają fizjologiczny i patologiczny stanu organizmu, np. lokalny lub ogólnoustrojowy stan zapalny. W Zespole prowadzone są badania podstawowe i prace aplikacyjne wskazujące na możliwość wykorzystania wyników badań w przemyśle spożywczym.