Skip to main content

Zespół Biologicznych Funkcji Żywności


Nasze badania pogłębiają współczesną wiedzę na temat wpływu diety i jakości żywności na zdrowie organizmu. Przedmiotem badań są produkty spożywcze i suplementy będące źródłem składników odżywczych i związków biologicznie aktywnych, których obecność w diecie może nasilać lub też łagodzić zaburzenia metaboliczne charakterystyczne dla chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca czy niektóre choroby układu pokarmowego i układu krążenia.

Szczególną uwagę skupiamy na poznawaniu fizjologicznych i molekularnych mechanizmów, za pośrednictwem których dotychczas znane i potencjalnie nowe składniki diety wpływają na kondycję jelitową i metaboliczną organizmu, a także śledzimy wzajemne oddziaływania poszczególnych składników w organizmie. Przedmiotem naszych obecnych zainteresowań są: ekstrakty polifenolowe i preparaty błonnikowo-fenolowe, błonnik pokarmowy i nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzące z niekonwencjonalnych źródeł, mikroelementy w formie nanocząstek, preparaty prebiotyczne oraz dodatki do żywności. Eksperymenty żywieniowe prowadzimy głównie na gryzoniach laboratoryjnych, używanych jako model badawczy w celu odzwierciedlenia stanu zdrowia człowieka, a także wspólnie z innymi zespołami na zwierzętach hodowlanych m.in. w celu poprawy jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso czy jaja.

W ramach Zespołu Biologicznych Funkcji Żywności funkcjonuje także Zespół Biologii Regeneracyjnej. Szczegóły dostępne pod adresem https://pan.olsztyn.pl/regenerative-biology-team.

Badania Zespołu Biologii Regeneracyjnej koncentrują się na poznaniu mechanizmów naprawczych kontrolujących proces gojenia ran skórnych z wytworzeniem blizny (gojenie naprawcze) w celu reaktywacji szlaków odpowiedzialnych za gojenie regeneracyjne (bezbliznowe). Głównym celem aktualnie prowadzonych badań jest rozpoznanie przyczyn zmienności gojenia urazów skóry w zależności od diety, wieku oraz płci w aspekcie czynnika transkrypcyjnego Foxn1, którego ekspresja wpływa na funkcjonalność skóry, gojenie ran oraz organizację śróskórnej tkanki tłuszczowej (ang. dermal white adipose tissue; dWAT).