Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt ZBFŻ


Brzuzan Łucja
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 00
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Fotschki Bartosz
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 01
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Gawrońska-Kozak Barbara
Prof. dr hab. n. med.
Profesor
+48 89 523 46 34
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Gospodarska Emilia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 51
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Jurgoński Adam
dr hab.
Profesor instytutu
p.o. Kierownik zespołu
+48 89 523 46 71
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Juśkiewicz Jerzy
prof. dr hab. inż.
Profesor
+48 89 523 46 73
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Kopcewicz Marta
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 37
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Machcińska-Zielińska Sylwia
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 37
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Napiórkowska Dorota
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 00
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Walendzik Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Wiśniewska (Bukowska) Joanna
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności