Dyrektor Instytutu Prof. Mariusz K. Piskuła podpisał dzisiaj (29.10 br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie projektu budowy „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych i będzie realizowany w okresie 2020-2023.

Oglądaj

TVP3 Olsztyn (od 10:05)

Telewizja Olsztyn

Data publikacji: 29.10.2020