Nagroda PTTŻ​

Dr inż. Anna Kononiuk z Zakładu Ochrony Bioróżnorodności otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności obronioną w 2020r.

Praca pod tytułem „Wpływ liofilozowanej serwatki kwasowej na cechy fizykochemiczne i zawartość składników bioaktywnych w surowo dojrzewajacych kiełbasach z mięsa przeżuwaczy” uzyskała najwyższą notę Kapituły konkursu, która w swojej ocenie brała pod uwagę: autoreferat pracy doktorskiej, recenzje pracy doktorskiej oraz udokumentowaną działalność kandydata w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności. Nagrodzona praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Karwowskiej, prof. UPL.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 16 września br. w Krakowie podczas XIV Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku „Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta”.

Czytaj więcej

XVIII KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY „Bezpieczeństwo i jakość żywności”, która odbędzie się 28.09.2021 r. o godzinie 9:00 w formie zdalnej na platformie Zoom (link).

Uwaga: Ze względu na ochronę danych spotkanie będzie zabezpieczone hasłem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z organizatorami w celu udostępnienia hasła (a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl, justyna.bucholska@uwm.edu.pl).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów z obszaru nauk o żywności.

Już po raz osiemnasty organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Dziękujemy za wieloletnią obecność i liczymy na dalsze zainteresowanie tym wydarzeniem.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Barbara Wróblewska,
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk,
dr inż. Justyna Bucholska

 

Czytaj więcej

Instytut uhonorowany Brązowym Laurem „Najlepszym z Najlepszych”

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie podczas XVII/XVIII Gali Laur „Najlepszym z Najlepszych” marszałek Gustaw Marek Brzezin nagrodził ambasadorów województwa, którzy wyróżnili się na forum krajowym i międzynarodowym, osiągnęli sukces doceniony przez niezależne gremia i przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur. Nagrody wręczono w 10 kategoriach.

Z dumą informujemy, że w kategorii „Społeczeństwo, nauka i kultura”, uznanie kapituły i Laur „Najlepszym z Najlepszych” zdobył Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN za realizację międzynarodowego projektu EIT Food #AnnualFoodAgenda. Od 2019 roku naukowcy Instytutu popularyzują wiedzę na temat żywności i zdrowego odżywiania podczas takich akcji jak Science SOS, Radiowa Akademia Zdrowego Odżywiania czy warsztaty laboratoryjne Trust your Food. Do tej pory w akcjach prowadzonych przez Instytut wzięło udział już niemal 8000 osób z całej Polski. W inicjatywę włączyło się m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, Politechnika Śląska i Galeria Warmińska w Olsztynie.

To już piąty Laur dla naszego Instytutu. Marszałek województwa uhonorował nas w związku z tym „Brązowym Laurem Najlepszym z Najlepszych”. W 2008 roku Laur za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali prof. Mariusz Piskuła, prof. Dariusz Skarżyński i prof. Ryszard Amarowicz. Rok później, w kategorii Nauka i Edukacja, uhonorowane zostały dr hab. Marta Siemieniuch, dr hab. Agnieszka Wacławik i dr hab. Mariola Słowińska. W 2018 roku kapituła konkursu nagrodziła Instytut za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur, m.in. poprzez organizację Europejskiej Nocy Naukowców. Z kolei w 2019 roku, w kategorii „Społeczeństwo, Nauka i Kultura”, wyróżniono grupę badawczą prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak.

Konkurs „Laur Najlepszym z Najlepszych” organizowany jest od 2004 roku. Do tej pory kapituła konkursu wyróżniła ponad 500 ambasadorów województwa warmińsko-mazurskiego w kilkunastu kategoriach, m.in. nauka, kultura, edukacja, środowisko, innowacje i rozwój.

Zdj. Wrota Warmii i Mazur, Archiwum IRZiBŻ

Oglądaj:

Telewizja Olsztyn

Czytaj:

Onet

Olsztyn24

Wrota Warmii i Mazur

 

Czytaj więcej

Sukces naszych pracowników i doktorantów

Prezentacje Eweliny Palak, Marii Guzewskiej i Alicji Żochowskiej wyróżnione podczas konferencji.

Podczas IX Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, który odbył się 2-4.09.2021r. w Poznaniu, naukowczynie z Zakładu Biologii i Patologii Człowieka oraz Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów zdobyły nagrody w konkursach przeznaczonych dla młodych naukowców.

Ewelina Palak zdobyła I nagrodę za najlepszą prezentację posterową pt. „Bisphenol A affects prolifera2on and steroidogenesis in human granulosa cells and murine BLTK-1 cells”.

Mgr Maria M. Guzewska otrzymała I nagrodę w kategorii najlepsza prezentacja ustna za wystąpienie pt. „VPS36, a member of ESCRT-II: a crucial check-point for extracellular vesicles biogenesis in the uterine luminal epithelium during pregnancy”.

Mgr Alicja Żochowska otrzymała II nagrodę za najlepszą prezentację posterową pt. „Lactation undernutrition leads to alterations in body composition, serum hormone level, testis development and gene expression in male progeny”.

Opiekunem naukowym obu nagrodzonych doktorantek jest prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek.

Serdecznie gratulujemy!

 

Czytaj więcej

Innowacyjna wylęgarnia – wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych

CRYOHATCH „Innowacyjna wylęgarnia – wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych” to projekt zrealizowany przez IRZiBŻ PAN we współpracy z Wylęgarnią Ryb „Dąbie” w ramach I Konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO.

Realizacja projektu doprowadziła do opracowania wystandaryzowanej i o znaczącym potencjale wdrożeniowym technologii zamrażania nasienia ryb łososiowatych. Została ona następnie wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych. Projekt CRYOHATCH prowadzony był od 1 czerwca 2015 do 28 lutego 2019 roku, a z ramienia Instytutu kierował nim prof. dr hab. Andrzej Ciereszko.

źródło: gov.pl

Personel Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Wylęgarni Ryb „Dąbie” podczas szkolenia z wdrożenia kriokonserwacji do praktycznych warunków gospodarstwa rybackiego.

Jaki problem rozwiązuje projekt?

Celem projektu jest wdrożenie kriokonserwacji nasienia do praktyki hodowli ryb łososiowatych. Osiągnięto znaczący postęp w tym kierunku doprowadzając do opracowania technologii zamrażania nasienia, która została wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych w Wylęgarni Ryb Dąbie. Realizacja projektu doprowadziła do opracowania wystandaryzowanej technologii kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych o dużym potencjale wdrożeniowym. Technologia składa się z trzech głównych etapów: a) pobieranie nasienia oraz określenie koncentracji i ruchliwości plemników, b) ekwilibracja i określenie ruchliwości plemników oraz c) zamrażanie i określenie ruchliwości plemników po rozmrożeniu . Kontrola jakości realizowana jest poprzez sprawdzanie koncentracji nasienia świeżego oraz trzykrotnego sprawdzenia ruchliwości plemników, co gwarantuje uzyskanie wystandaryzowanego produktu (kriokonserwowanego nasienia) o wysokich parametrach jakościowych. Technologia została opatentowana w Polsce.

Schemat procedury kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych obejmującej trzy główne fazy technologii oraz cztery punkty kontroli jakości. POBIERZ PLIK.

Kto korzysta/skorzysta z wyników projektu?

Osiągnięty znaczący postęp w standaryzacji metodyki kriokonserwacji ryb łososiowatych doprowadził opracowania technologii zamrażania nasienia, która została wykorzystana do założenia banku nasienia cennych linii hodowlanych w Wylęgarni Ryb „Dąbie”. Przeprowadzono także pierwsze próby faktycznego wykorzystania kriokonserwowanego nasienia w rutynowej pracy Wylęgarni.

Do wymiernych osiągnięć aplikacyjnych projektu należy także zaliczyć, omówione wyżej, założenie banku kriokonserwowanego nasienia linii ryb łososiowatych utrzymywanych w Wylęgarni Ryb „Dąbie” oraz rozpoczęcie wykorzystywania zamrożonego nasienia do prac hodowlanych Wylęgarni. Opracowana metoda może być także przydatna dla innych gospodarstw rybackich oraz w działaniach ukierunkowanych na stworzenie banków genów zagrożonych gatunków i populacji ryb. Główne założenia metody zostały zaprezentowane na specjalistycznych konferencjach szerokiej grupie odbiorców.

Wartość projektu CRYOHATCH to 1 210 000 zł, przy dofinansowaniu 1 050 000 zł.

 

Czytaj więcej

​EEA School on Adding Value to Food Side Streams

A third of all food globally is lost and wasted. Recognizing food production side streams as valuable raw materials and finding their new applications in different industries is key to a sustainable use of resources and reduction of food waste. Would you care to help us fight for the future of food? We are searching for motivated and talented students who will join us in a School in Iceland and work with us to transform side streams from wasteful to tasteful. Using personal experience and university backgrounds, 10 candidates from Poland and 10 recruits from Iceland will create new concepts and business ideas on how to valorise side streams and reduce food waste.

In a 10-day course coached by professional tutors from Matís Iceland, University of Iceland and Institute of Animal Reproduction and Food Research (Poland) the participants will explore the most burning topics related to agri-food side streams. How to control them? How to recognize their value? What is their environmental and social imprint? How to manage better and add value to animal and plant-based raw materials? Exposed to state-of-the art enterprises and top-class experts they will design and develop business models to find the new value in waste. Participants will work in interdisciplinary teams, identifying problems, prototyping viable solutions with a validated value proposition and pitching their projects in front of a panel of professionals.

EEA School in Adding Value to Food Side Streams culminates with a Food Hackathon that will give students the floor to put their new knowledge and skills into work!

PROGRAMME STRUCTURE

Application and details here.

 

Czytaj więcej

Radiowa Akademia Zdrowego Odżywiania vol. 2

Radiowa Akademia Zdrowego Odżywiania ponownie na antenie! To już druga edycja popularnej serii audycji z udziałem naukowców Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Wracamy do Was z kolejną porcją wiedzy o żywności i dobrych nawykach żywieniowych.

Od 10 sierpnia do 10 września w każdy wtorek i piątek między godziną 13.00 a 14.00 spotkacie się z ekspertami z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN – mikrobiologami, chemikami, biologami i technologami żywności, którzy przybliżą Wam fakty i ciekawostki na temat zdrowego odżywiania i rozprawią się z powszechnymi mitami na temat żywności. Kampania jest częścią projektu EIT Food #AnnualFood Agenda.

Czy dieta matki może wpłynąć na zdrowie nie tylko jej potomstwa ale i kolejnych pokoleń? Czym jest otyłość ukryta? Jak uchronić się przed zakażeniem bakteriami chorobotwórczymi w swojej kuchni? Dlaczego warto sięgać po ryby ze stawów hodowlanych? Kim są flekistarianie i czy Ty też jesteś jednym z nich? Jaką rolę mogą odgrywać maliny w walce z zaburzeniami funkcjonowania wątroby? Jak samodzielnie przygotować naturalne probiotyki? To tylko niektóre z wielu tematów, które poruszą naukowcy w ramach nadchodzącej kampanii.

„Wracamy do słuchaczy Radia Olsztyn z nową edycją Radiowej Akademii Zdrowego Odżywiania. Chcemy poruszyć te tematy, które budzą w konsumentach najwięcej obaw i wątpliwości, wokół których narosło wiele mitów. Będziemy mówić o żywności pochodzenia zwierzęcego, ale też o roślinnych alternatywach białka. Omówimy kontrowersje wokół ryb hodowanych w systemach zamkniętych i odsłonimy mało znane fakty na temat „dobrej” tkanki tłuszczowej. Całą tę wiedzę o żywności postaramy się podać w lekkostrawnej formie, która będzie też przyjemna dla ucha” – mówi Iwona Kieda, koordynatorka projektu #AnnualFoodAgenda.

Dla wszystkich głodnych wiedzy słuchaczy Organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje – zachęcamy do śledzenia stron i profili społecznościowych Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Radia Olsztyn.

 

Czytaj więcej