Rozwój wysokiej jakości białka żywności poprzez zrównoważoną produkcję i przetwórstwo

Typ projektu: Research and Innovation ActionNr konkursu i grantu: H20202-SFS-2014_2  GA 635727

Okres realizacji: 60 miesięcy (2015 – 2020)

Budżet całkowity: 8 817 638 EUR dla Instytutu: 237 500 EUR

Koordynator w IRZiBŻ: Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

http://www.protein2food.eu

Projekt PROTEIN2FOOD jest finansowany z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont2020, w kategorii Wyzwanie społeczne 2 – Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania morskie, nadmorskie i wód śródlądowych oraz biogospodarka. 

Celem projektu PROTEIN2FOOD jest poprawa jakości i konsumpcji roślin będących źródłem białka. Badacze koncentrują się na roślinach dających wysokiej jakości nasiona, jak np. quinoa, amarantus i gryka, a także rośliny strączkowe, jak łubin, bób, ciecierzyca i soczewica. Rośliny te mają wysoką wartość odżywczą i można je uprawiać niemal na każdej glebie. Jednak ich udział w diecie mieszkańców Europy pozostaje znikomy. 

Ambitnym celem projektu jest zwiększenie produkcji białka roślinnego o 25%, przy wykorzystaniu nowych i ulepszonych technik uprawy i zarządzania plonem, a także zwiększenie europejskiego areału upraw bogatych w białko roślin o 10%. Nadrzędnym celem jest przyspieszenie zachodzącego w Europie przejścia od konsumpcji białka zwierzęcego do roślinnego i co za tym idzie osłabienie negatywnego wpływu diety na naszą planetę. 

W ramach tego międzydyscyplinarnego projektu współpracuje dziewiętnaście organizacji z trzynastu krajów. Są wśród nich eksperci uprawy roślin, rolnictwa, produkcji składników żywności i wyrobu produktów. Badania i działania prowadzone w ramach projektu są podzielone na sześć obszarów:

  • Produkcja roślin
  • Ekstrakcja i przetwarzanie białka
  • Przetwórstwo żywności
  • Analiza rynku
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
  • Komunikacja, rozpowszechnianie innowacje społeczne.