Skip to main content

Kontakt


Kontakt:

mgr inż. Anna Bednarska

Menedżer ds współpracy z przemysłem
tel. +48 89 523 46 92;  +48 691 963 005
e-mail: a.bednarska@pan.olsztyn.pl; s2b@pan.olsztyn.pl

BIURO WSPIERANIA BADAŃ

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
ul. J. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel.: +48 89 523 46 52; +48 691 963 005
www.pan.olsztyn.pl