Skip to main content
Logo PKLogo PK

Oferta badawcza


Posiadamy interdyscyplinarny zespół, nowoczesną infrastrukturę badawczą i analityczną, bogate międzynarodowe doświadczenie, dbamy o jakość i cenimy współpracę. To dobra podstawa do podjęcia przez nas szerokiej współpracy na płaszczyźnie naukowej i wdrożeniowej oraz realizacji zleceń dla przemysłu.

Oddział Nauk o Żywności

Oddział Biologii Rozrodu