Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Raczyk Marianna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 51
Pracownia Nutrigenomiki
Rękawiecki Robert
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 17
Zespół Fizjologii i Toksykologii
Rocha De Almeida Taina
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Romaniewicz Marta
mgr
Starszy Specjalista
+48 89 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Rostek Danuta
-
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Rucińska Emilia
-
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 42
Dział Finansowo-Księgowy
Rudnicka Bogumiła
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 30
Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności