Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Wacławik Agnieszka
dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 11
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Walendzik Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Walewska Edyta
mgr
Doktorant
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wasilewska Ewa
dr inż.
Asystent
+48 89 523 46 03
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wąsowska Barbara
dr hab. n.wet.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 23
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Weidner-Glunde Magdalena
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 38
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wiczkowski Wiesław
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 04
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wilczek Krzysztof
mgr
Specjalista ds. grantów
+48 89 523 46 62
Kancelaria Dyrektora
Winnicka Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 24
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Witek Krzysztof
dr
Specjalista
+48 89 531 39 22
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wiśniewska Joanna
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Wiśniewska (Bukowska) Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Włodarska-Flont Wioleta
mgr
Specjalista ds. płac
+48 89 523 46 94
Dział Finansowo-Księgowy
Wocławek–Potocka Izabela
Prof. dr hab. n.wet.
Profesor instytutu
+ 48 89 539 31 55
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Wojnowska Beata
-
Sam. Księgowa
+48 89 523 46 25
Dział Finansowo-Księgowy
Wołczyński Sławomir
prof. dr hab. n. med.
Profesor
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Wołodko Karolina
dr inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wójtowicz Anna
mgr inż.
Doktorant
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Wróbel Michał
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 18
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Wronkowska Małgorzata
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Wróblewska Barbara
prof. dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 88
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Wróblewski Janusz
-
Specjalista ds. nieruchomości
+48 89 523 46 45
Biuro Wspierania Badań
Wysocka Monika
-
Specjalista ds. administracyjnych
+48 87 423 15 19
Stacja badawcza w Popielnie
Wysocka-Kawa Monika
-
Specjalista ds. rozliczeń
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Wyszomierska Ewa
-
Główna Księgowa
+48 89 523 46 55
Dział Finansowo-Księgowy