Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Topolska Joanna
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Traut Milena
mgr
Doktorant
-
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Trojanowska Magdalena
mgr inż.
Starszy specjalista ds. rozliczeń finansowych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Troszyńska Agnieszka
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Laboratorium Sensoryczne