Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Abramska Beata
mgr
Główny spec. ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Amarowicz Ryszard
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik zakładu
+48 89 523 46 27
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Andronowska Aneta
dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 20
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów