Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Janiak Michał
dr inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 15
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Jana Barbara
prof. dr hab. n.wet.
Profesor
+48 89 539 31 37
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Jankowska Katarzyna
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 27
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Jarmicka Beata
-
Technolog
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Jarosławska-Miszkiewicz Julia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 21
Pracownia Nutrigenomiki
Jaworska Katarzyna
mgr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Jaworska Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Jeliński Tomasz
dr inż.
Główny specjalista
+48 89 523 46 14
Kancelaria Dyrektora
Jończyk Agnieszka
mgr inż.
Asystent
+48 89 539 31 72
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Judycka Sylwia
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 59
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Jurgoński Adam
dr hab.
Profesor instytutu
p.o. Kierownik zakładu
+48 89 523 46 71
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Juśkiewicz Jerzy
prof. dr hab. inż.
Profesor
+48 89 523 46 73
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności