Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Napiórkowska Dorota
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 00
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Niestępski Sebastian
dr inż.
Specjalista
+48 89 539 31 74
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Nikołajuk Agnieszka
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 722 25 58
Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Nynca Joanna
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 34
Zespół Biologii Gamet i Zarodka