Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Pac Paweł
-
Specjalista ds. zamówień i monitoringu
+48 89 539 31 68
Dział Zamówień Publicznych
Palak Ewelina
mgr
Asystent
+48 85 746 88 18
Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Papurzyńska Joanna
-
Kierownik działu kadrowo-płacowego
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Paradowski Bartłomiej
lek. wet.
Specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Penkacik Kamila
mgr inż.
St. Specjalista ds. obsługi sekretariatu
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Piasecka Marta
mgr inż.
Technolog
-
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Piotrowska-Tomala Katarzyna
dr n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 72
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Piórkowska Ewelina
mgr
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 68
Dział zamówień publicznych
Piskuła Mariusz K.
prof. dr hab.
Dyrektor Instytutu
+48 89 523 46 06
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Płatosz Natalia
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 39
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Plona Aneta
-
Samodzielny referent ds. kancelaryjnych
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Ponikwicka-Tyszko Donata
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Prusińska Marta
mgr
Samodzielny referent ds. kadr
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Przybyłek Adam
mgr
Referent-konserwator
-
Dział inwestycyjno-gospodarczy