Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Fornal Józef
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Fotschki Joanna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Fotschki Bartosz
dr hab.
Adiunkt
+48 89 523 46 01
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Fusik Albert
inż.
Technolog
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia