Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Capłap Katarzyna
mgr inż.
Kierownik biura wspierania badań
+48 89 523 46 52
Biuro Wspierania Badań
Cejko Beata
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 33
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Chartanowicz Iwona
-
Sam. Referent ds. administracyjnych
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-techniczny
Ciereszko Andrzej
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 89 539 31 36
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Cieślik Maciej
mgr
HR Business Partner
+48 89 523 46 14
Kancelaria Dyrektora
Ciska Ewa
dr
Asystent
+48 89 523 46 47
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Czarkowska Beata
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 16
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Czerniecki Jan
dr
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka