Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Obrębski Mirosław
mgr
Starszy specjalista
+48 89 523 46 11
Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Ogrodowczyk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 57
Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Oleszkiewicz Tomasz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Ostaszyk Anita
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne