Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Kaczyński Piotr
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 80
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kaczmarek Monika
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik Laboratorium
+48 89 539 31 12
Laboratorium Biologii Molekularnej
Kalinowska Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kamiński Piotr
mgr
Kierowca - zaopatrzeniowiec
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Karol Halina
-
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Karamać Magdalena
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 22
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Karasim Małgorzata
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kaszubski Wiesław
mgr
Doktorant
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Kieda Iwona
mgr
Starszy Specjalista ds. realizacji projektów/Rzecznik Prasowy
+48 887 808 ​082
Kancelaria Dyrektora
Klejbuk Kamil
mgr
Technolog
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Kłos Jan
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Kocot Aleksandra
mgr
Technolog
+48 89 523 46 30
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Kodzik Natalia
mgr inż.
Doktorant
+48 89 539 31 35
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kononiuk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kopcewicz Marta
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 37
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Korzekwa Anna
prof. dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 675 52 66
Zakład Ochrony Bioróżnorodności
Kotwica Jan
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowacz Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 74
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kowalik Magdalena
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 539 31 15
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Kowalczyk-Zięba Ilona
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kowalski Radosław
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Kozłowska Halina
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Krupa-Kozak Urszula
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 18
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Krzywiec Witold
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Kubicka Ewa
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 10
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Kurzątkowska-Adaszyńska Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 54
Zakład Biosensorów