Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Kaczyński Piotr
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 80
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Kaczmarek Monika
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik Laboratorium
+48 89 539 31 12
Laboratorium Biologii Molekularnej
Kalinowska Joanna
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Kamiński Piotr
mgr
Kierowca - zaopatrzeniowiec
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Karol Halina
-
St. Specjalista
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Karamać Magdalena
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 523 46 22
Zespół Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Karasim Małgorzata
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 14
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Kieda Iwona
mgr
Starszy Specjalista ds. realizacji projektów/Rzecznik Prasowy
+48 887 808 ​082
Kancelaria Dyrektora
Klejbuk Kamil
mgr
Technolog
+48 85 722 25 58
Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Kliks-Pudlik Agnieszka
-
Specjalista ds. promocji badań
-
Kancelaria Dyrektora
Kłos Jan
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Kononiuk Anna
dr
Adiunkt
+48 89 675 52 66
Zespół Ochrony Bioróżnorodności
Kopcewicz Marta
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 523 46 37
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Korzekwa Anna
prof. dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 675 52 66
Zespół Ochrony Bioróżnorodności
Kowacz Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 74
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Kowalik Magdalena
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 539 31 15
Zespół Fizjologii i Toksykologii
Kowalczyk-Zięba Ilona
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Kowalski Radosław
dr hab. inż.
Adiunkt
+48 89 539 31 65
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Krupa-Kozak Urszula
dr hab. inż.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 18
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Krzywiec Witold
-
Technolog
+48 89 539 31 39
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Kubicka Ewa
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 10
Zespół Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Kurzątkowska-Adaszyńska Katarzyna
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 54
Zespół Biosensorów