Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Gabryel Tomasz
-
Specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Galvao Antonio M.
dr hab. n. wet.
Adiunkt
+48 89 539 31 71
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Gawdzińska-Duda Katarzyna
mgr
Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Gawrońska-Kozak Barbara
Prof. dr hab. n. med.
Profesor
+48 89 523 46 34
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Gilun Przemysław
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zespół Fizjologii i Toksykologii
Godycka-Kłos Irena
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Goryszewska-Szczurek Ewelina
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 21
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Gospodarska Emilia
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 51
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Grabowska Iwona
dr hab.
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 523 46 54
Zespół Biosensorów
Grochowalski Kamil
inż.
Główny specjalista ds. bhp
+48 89 523 46 45
691 963 899
-
Gromadzka-Hliwa Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 539 31 13
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Guzewska Maria
dr
Specjalista
-
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Gwiazda-Orzoł Marta
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Gwizdek-Wiśniewska Anna
dr
Kierownik
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań,
Sekcja Monitoringu i Rozliczeń Projektów