Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Sadowska Agnieszka
dr inż.
Adiunkt
-
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Sadowska Joanna
mgr inż.
Technologist
-
Zespół Ochrony Bioróżnorodności
Sałacki Waldemar
-
Pracownik gospodarczy
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Sarosiek Beata
dr
Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
+48 89 539 31 65
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Sienica Anna
mgr inż.
Zastępca głównej księgowej
+48 89 523 46 40
Dział Finansowo-Księgowy
Sikora Małgorzata
mgr
Starszy Specjalista
+48 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Sikorska Agnieszka
mgr inż.
Samodzielny referent ds. kadr
+48 89 523 46 31
Dział Kadrowo Płacowy
Skarżyński Dariusz
prof. dr hab.
Profesor
+48 89 539 31 30
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Słowińska Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 73
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Socha Katarzyna
mgr inż.
Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Starowicz Małgorzata
dr
p.o. Kierownik
Adiunkt
+48 89 523 46 75
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Stefanowicz Magdalena
dr n. med.
Specjalista
+48 85 722 25 58
Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Strączkowski Marek
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zespołu
+48 85 722 25 58
Zespół Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Stużyńska-Sierota Izabela
mgr
Asystentka Dyrektora ds. administracyjno-statutowych
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Sulewska Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 523 46 23
Zespół Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Szawara–Nowak Dorota
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 39
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Szczepkowska Aleksandra
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zespół Fizjologii i Toksykologii
Szerejko Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-gospodarczy
Szmatowicz Beata
dr inż.
Specjalista badawczo-techniczny
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Sznajderowicz-Kupren Kamila
mgr
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 91
Dział finansowo-księgowy
Szóstek-Mioduchowska Anna
dr hab. n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Sztachelska Maria
dr n. med.
Adiunkt
+48 85 746 88 18
Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Szteyn Kalina
dr
St. Specjalista
-
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Szymborska Aleksandra
inż.
Specjalista/zootechnik
-
Stacja Badawcza w Popielnie​
Szymkiewicz Agata
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 11
Zespół Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Szymańska Magdalena
dr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 80
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów