Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 96
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

ePUAP: /IRZiBZ_olsztyn/skrytka

 

Sadowska Agnieszka
dr inż.
Adiunkt
-
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sałacki Waldemar
-
Pracownik gospodarczy
+48 89 523 46 43
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Sarosiek Beata
dr
Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
+48 89 539 31 65
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Savanagouder Mamata
mgr
Stypendysta
+48 89 539 31 39
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Siemieniuch Marta
dr hab. n.wet.
Specjalista badawczo-techniczny
Profesor instytutu
+48 87 423 15 19 wew. 23
Stacja Badawcza w Popielnie/Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sienica Anna
mgr inż.
Zastępca głównej księgowej
+48 89 523 46 91
Dział Finansowo-Księgowy
Sikora Małgorzata
mgr
Starszy Specjalista
+48 539 31 63
Laboratorium Biologii Molekularnej
Skarżyński Dariusz
prof. dr hab.
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
+48 89 539 31 30
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Skipor-Lahuta Janina
Prof. dr hab. n. wet.
Profesor instytutu
+48 89 539 31 26
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Słowińska Mariola
dr hab.
Adiunkt
+48 89 539 31 73
Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Socha Katarzyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Soral-Śmietana Maria
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Starowicz Małgorzata
dr
Adiunkt
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Stefańczyk–Krzymowska Stanisława
prof. dr hab.
Profesor emerytowany
-
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Stefanowicz Magdalena
mgr
Specjalista
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Strączkowski Marek
prof. dr hab.
Profesor
Kierownik zakładu
+48 85 722 25 58
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych
Stużyńska-Sierota Izabela
mgr
Asystentka Dyrektora ds. administracyjno-statutowych
+48 89 523 46 86
Kancelaria Dyrektora
Sulewska Katarzyna
mgr
St. Specjalista
+48 89 523 46 23
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Szawara–Nowak Dorota
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 39
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Szczepkowska Aleksandra
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 25
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Szerejko Krzysztof
mgr
Kierownik
+48 89 523 46 43
Dział inwestycyjno-techniczny
Szmatowicz Beata
dr inż.
Specjalista badawczo-techniczny
p.o. Kierownik
+48 89 523 46 26
Laboratorium Sensoryczne
Sznajderowicz-Kupren Kamila
-
Samodzielna księgowa
+48 89 523 46 91
Dział finansowo-księgowy
Szóstek-Mioduchowska Anna
dr hab. n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 29
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Sztachelska Maria
mgr
Asystent
+48 85 746 88 18
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Szuszkiewicz Joanna
mgr
Doktorant/Technolog
+48 89 539 31 22
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów
Szymkiewicz Agata
dr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 11
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Szymańska Magdalena
dr
Technolog
+48 89 539 31 80
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów