Skip to main content

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Bacławska Agnieszka
mgr inż.
Technolog
+48 89 539 31 30
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Bah Mamadou Moussa
dr n. wet.
Kierownik
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Banasiak Justyna
mgr
Specjalista ds. realizacji projektu
+ 48 89 523 46 62
Kancelaria Dyrektora
Banaszek Patrycja
-
Technolog
+48 89 539 31 13
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Baryła Monika
mgr
Technolog
-
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Bastek-Bielska Sylwia
-
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
+48 89 539 31 67
Dział Zamówień Publicznych
Bączek Natalia
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 41
Zespół Chemii i Biodynamiki Żywności
Bednarska Anna
mgr inż.
Starszy specjalista/ Menadżer
ds. współpracy z przemysłem
+48 691 963 005
+48 89 523 46 92
Biuro Wspierania Badań
Bielawski Tomasz
dr n. med.
Specjalista
+48 85 746 88 18
Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Blitek Agnieszka
prof. dr hab.
Profesor instytutu
Kierownik zespołu
+48 89 539 31 60
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Blitek Michał
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 539 31 59
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Błaszczak Wioletta
prof. dr hab.
Profesor instytutu
+48 89 523 46 72
Zespół Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności
Błaszczuk Martyna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 02
Laboratorium mikrobiologiczne
Bogacki Marek
dr
Starszy specjalista
Kierownik Zespółu
+48 89 539 31 31
Laboratorium Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek
Boroń Marlena
mgr
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Borońska Katarzyna
mgr
Technolog
-
Zespół Ochrony Bioróżnorodności
Boruszewska Dorota
dr n. med.
Adiunkt
+48 89 539 31 14
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Bossowska-Nowicka Magdalena
dr
Adiunkt
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Browarek Joanna
mgr inż.
Technolog
+48 89 523 46 76
Laboratorium sensoryczne
Brzuzan Łucja
mgr inż.
St. Specjalista
+48 89 523 46 00
Zespół Biologicznych Funkcji Żywności
Bulczak Beata
lek. wet.
Specjalista
+48 89 523 46 38
Zwierzętarnia
Bzdel Klaudia
mgr
Samodzielny referent ds. projektów EIT FOOD
-
Kancelaria Dyrektora