Skip to main content
Logo PKLogo PK

Kontakt


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24
e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl

NIP 739-05-04-515
REGON 001289340
Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98

Oddział Nauk o Żywności

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel: +48 89 523 46 86
fax: +48 89 524 01 24

Oddział Biologii Rozrodu

ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn
tel: +48 89 535 74 22
fax: +48 89 524 01 24

EU Participant Identification Code (PIC) – 997430631

Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-41347-19572-FTVCB-21

 

Lamparski Grzegorz
dr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 76
Laboratorium Sensoryczne
Laniecka Elżbieta
mgr
Specjalista
+48 89 539 31 71
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Lenkiewicz Marzena
mgr inż.
Starszy specjalista
+48 89 523 46 02
Laboratorium Mikrobiologiczne
Likszo Paweł
mgr
Specjalista badawczo-techniczny
-
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Lipiński Zbigniew
prof. dr hab.
St. Specjalista
-
Zespół Mechanizmów Działania Hormonów
Liszewska Ewa
mgr
Starszy specjalista
+48 89 539 31 35
Zespół Biologii Gamet i Zarodka
Łoboda Remigiusz
-
Główny specjalista
+48 87 423 15 19
Stacja Badawcza w Popielnie
Łucewicz Łukasz
mgr
Specjalista ds. zamówień publicznych
Kierownik
+48 89 539 31 69
887 031 501
Dział Zamówień Publicznych
Łukasik Karolina
mgr
Specjalista badawczo-techniczny
+48 89 539 31 30
Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu
Łupińska Aleksandra
mgr
Technolog
+48 85 746 88 18
Zespół Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka