Skip to main content

Pracownia Proteomiki


Pracownia została utworzona w ramach projektu pt.: „Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP” finansowanego z środków Unii Europejskiej.

Profil jednostki

Zadaniem Zintegrowanej Pracowni Proteomiki jest włączenie analiz proteomicznych do wyjaśnienia biochemicznych i molekularnych procesów przebiegających w komórkach układu rozrodczego samicy i samca. Pracownia będzie realizowała projekty ukierunkowane na identyfikacje kluczowych substancji białkowych oraz ich modyfikacji potranslacyjnych w fizjologicznych procesach regulujących rozród oraz w warunkach zaburzonej homeostazy organizmu, co powinno być pomocne w opracowywaniu i doskonaleniu nowych metod biotechnik sterowania rozrodem. Utworzenie Pracowni umożliwi integrację prac nad preparatyką białek, ich charakterystyką oraz analizą proteomiczną.

W skład Pracowni wchodzą trzy stanowiska robocze:

  • stanowisko robocze do preparatyki biomolekuł,
  • stanowisko robocze do analizy proteomicznej białek,
  • stanowisko robocze do analityki białek identyfikowanych proteomicznie.