Skip to main content

Wykaz aparatury


 1. Zintegrowany system do elektroforezy dwukierunkowej (2D) z wyposażeniem:
  • System do elektroforezy dwukierunkowej (IPGphor 3 IEF System – pierwszy  kierunek; Ethan  DALTsix Large Vertical System – drugi kierunek,
  • System do analizy i dokumentacji żeli (ImageScanner III),
  • System umożliwiający wycinanie spotów białkowych z żeli 2D oraz ich transfer na mikropłytki (Etttan spot picker),
  • System umożliwiający trawienie białek ze spotów wyciętych z żelu 2D (Ettan Digester),
  • System przeznaczony do nanoszenia próbek białka na matrycę MALDI MS (Ettan Potter),
 2. System do liofilizacji z wyposażeniem;
 3. VersaFluor Fluorometr;
 4. System wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wyposażeniem (AKTApurifier);
 5. Zamrażarka pionowa niskotemperaturowa;
 6. Spektrofotometr (Beckman DU800) z wyposażeniem;
 7. Sonikator ultradźwiękowy (Sonics vibra cell);
 8. Aparat do elektroelucji białek z żelu  z wyposażeniem (Whole Gel Eluter with Harvesting Box).