Skip to main content

Oferowane metody i analizy


  • Elektroforeza dwukierunkowa (2D) – wyznaczenie punktu izoelektrycznego i masy,  cząsteczkowej białek, analiza profili białkowych;
  • Izolacja białek i peptydów przy użyciu FPLC, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych białek;
  • Pomiar koncentracji plemników;
  • Analizy kinetyczne (określenie stężenia enzymów i inhibitorów, wyznaczenie stałych asocjacji dla oddziaływania inhibitor – proteinaza);
  • Elektroelucja białek z żelu poliakrylamidowego.