Skip to main content

Pracownia Immunodiagnostyki


Ogólny profil

Zintegrowana Pracownia Immunodiagnostyki została zorganizowana jako wspólna inicjatywa Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu (ZIPR) oraz Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności (ZIMŻ). Pracownia została utworzona w ramach projektu pt.:„Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP” finansowanego z środków Unii Europejskiej.
W pracowni prowadzone są badania naukowe oraz usługowe z zakresu:

diagnostyki stanów zapalnych, alergii, procesów nowotworowych,
oceny skuteczności nowych terapii anty-nowotworowych, przeciwzapalnych oraz nowych metod kontroli rozrodu i produkcji zwierząt, alternatywnych dla klasycznych metod chemioterapii (antybiotyki, syntetyczne preparaty hormonalne).

W skład pracowni wchodzą:

  1. Stanowiska robocze do immunoenzymatycznej (ELISA) i immunoizotopowej (RIA) analizy stężeń hormonów (ZIPR),
  2. Stanowisko robocze do morfometrycznej i immunochemicznej analizy krwi (ZIPR),
  3. Stanowisko robocze do oznaczania specyficznych immunoglobulin (ZIMŻ),
  4. Stanowisko robocze do analizy cytokin ELISpot (ZIMŻ).