Skip to main content

Wykaz aparatury


 1. Stanowisko robocze do immunoenzymatycznej analizy stężeń hormonów (ELISA) składający się z:
  • czytnika do mikropłytek ELISA (KHB)
  • spektrofotometru do mikropłytek i kuwet – Multiscan Spectrum (Thermo Scientific)
  • płuczki automatycznej do mikropłytek
  • inkubatora płytkowego (Heraeus)
 2. Stanowisko robocze do immunoizotopowej analizy stężeń hormonów (RIA)
  składające się z:

  • Licznika promieniowania Beta
  • Licznika promieniowania Gamma
  • Wyciągu radiochemiczny
  • Wirówki Beckman
  • Mikrolaba Hamilton
  • Wagi laboratoryjna
  • Ultrazamrażarki –85° C
 3. Analizator chemiluminescencyjny IMMULITE® 1000
  • menu analizatora liczy ponad testów 90
  • możliwość jednoczesnego oznaczenia 5 różnych parametrów w jednej próbie
  • automatyczne rozcieńczenia dla wybranych testów
  • wydajność 129 testów na godzinę
  • możliwość pracy w trybie standardowym i „Turbo”
 4. ImmunoCAP 100
  • pełna automatyka procesu łącznie z automatycznym pobraniem próbki pacjenta oraz wydrukiem wyników
  • maksymalna pojemność karuzeli: do 48 miejsc
  • maksymalny czas wykonania oznaczenia: 2 godz. 40 min
  • automatyczne rozcieńczanie próbki
  • jednoczesne wykonywanie kilku metod z 1 próbki surowicy krwi
 5. Euroimmun – Testy jakościowe oznaczania in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko wybranym antygenom (choroby z autoagresji i infekcje), oraz IgE – przeciwko alergenom. Zestaw zawiera paski testowe z naniesionymi w postaci linii oczyszczonymi antygenami oraz zestaw odczynników. Odczyt i komputerowa obróbka wyników przy pomocy programu EUROLineScan.
 6. ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay)
  • EliScan – skaner do odczytu spotów
  • Eli.Analyse – program do analizy obrazu posiadający możliwości: algorytmy automatycznej korekcji obrazu, algorytmy detekcji zanieczyszczeń, sortowanie plamek (komórek) według wielkości, sortowanie plamek według barwy (Dual Elispot – zastosowanie 2 systemów barwiących pozwala oznaczać 2 różne białka wydzielane przez komórki w jednej hodowli), analiza statystyczna grup obserwacji, analiza serii płytek bez ingerencji z zewnątrz.