Skip to main content
Logo PKLogo PK

Oferowane metody i analizy


 1. Immunoenzymatyczne (ELISA) i immunoizotopowe (RIA) oznaczanie stężeń hormonów:
  • hormonów białkowych (LH, PRL) i receptorów LH/hCG z użyciem preparatów znakowanych jodem (J-125)
  • wykonywanie jodowań hormonów białkowych (LH, PRL) i cytokin (IL-1β, IL-6, TNF-α),
  • hormonów steroidowych (P4, A4, T, E1, E2, kortyzol),
  • prostaglandyn (PGE2, PGF2α) oraz metabolitu PGF2α – PGFM
  • oksytocyny i endoteliny przy zastosowaniu hormonów znakowanych peroksydazą chrzanową (HRP) lub biotyną.
 2. Analiza parametrów krytycznych i gazometrii krwi:

  Analiza parametrów gazometrii, elektrolitów i oksymetrii przy zastosowaniu analizatora parametrów krytycznych RAPIDpoint 405 (SIEMENS):

  • gazometria: pH, pCO2, pO2,
  • elektrolity: NA+, K+, Ca++, Cl-,
  • glukoza, HCT,
  • oksymetria: sO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, THb,

  wraz z wieloma wyliczanymi parametrami pochodnymi.

 3. Morfometryczna analiza krwi:

  • dwutorowy pomiar leukocytów w dwóch niezależnych kanałach
  • podstawowe i rozszerzone badania morfologiczne krwi bydła, kozy, owcy, konia, świni, kota, psa, królika, świnki morskiej, szczura oraz myszy, przy zastosowaniu analizatora hematologicznego ADVIA 2120i (SIEMENS).

  Wymagana objętość próbki krwi do badań wynosi 157 µl.

 4. Immunochemiczno–chemiluminescencyjna analiza krwi przy zastosowaniu analizatora immunochemicznego IMMULITE®1000 (SIEMENS):

  • analiza stężeń hormonów nadnerczy/przysadki, płciowych (np. P4, T, E2, kortyzol),
  • analizy z zakresu fizjologii tarczycy,
  • analizy stężeń czynników wzrostu,
  • analiza markerów stanu zapalnego (IL-1β, TNF-α, IL-10, LBP),
  • analiza wskaźników alergii, anemii, cukrzycy,
  • analiza markerów kardiologicznych, chorób zakaźnych, nowotworowych,
  • stężeń leków

  Materiałem do analiz jest surowica, osocze, medium hodowlane.

 5. Analiza specyficznych immunoglobulin E przy zastosowaniu aparatu ImmunoCAP 100:

  • Phadiatop – test przesiewowy różnicujący pacjentów atopowych od nieatopowych,
  • całkowita IgE,
  • całkowita IgE (niski poziom) – dla małych dzieci,
  • specyficzne IgE  – ponad 500 alergenów pojedynczych oraz 70 mieszanek,
  • białko eozynofilowe ECP – monitorowanie leczenia astmy,
  • tryptaza – monitorowanie stanu anafilaksji,
  • gliadyny IgA i IgG – nietolerancja pokarmowa u dzieci,
  • specyficzne IgA w odniesieniu do poszczególnych frakcji mleka,
  • specyficzne IgG oraz IgG4,
  • przeciwciała przeciwtarczycowe: anty-TPO, anty-TG,
  • ponad 22 parametry z zakresu chorób autoimmunologicznych w klasie IgG, IgA,

  W celu wykonania analizy niezbędne jest 40 µl surowicy pacjenta.

 6. Jakościowe oznaczania in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG oraz IgE z zastosowaniem aparatu Euroimmun:

  • Metoda immunoblottingu do oceny swoistych przeciwciał klasy IgE skierowanych przeciwko alergenom w surowicy pacjenta,
  • Dostępne panele zawierające kombinacje alergenów po 20 różnych na jednym pasku testowym (wziewny, pediatryczny wziewny, pokarmowy, atopowy), dwa dla jadów owadów, oraz „Profil pediatryczny” zawierający 27 najpopularniejszych alergenów m.in.: spośród alergenów pokarmowych białko i żółtko jaja, białka mleka, mąka pszenna, ryż, soja, owoce i warzywa, a spośród wziewnych: pyłki traw i drzew, alergeny roztoczy i sierści zwierząt.

  Do wykonania analizy niezbędne jest 100 µl surowicy pacjenta.

 7. Wykrywanie białek czynnościowych (cytokiny, białka efektorowe, receptory, markery powierzchniowe lub przeciwciała) wydzielanych przez pojedyncze komórki przy zastosowaniu zestawu ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay)